Trang chủ

Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
23/2015/TT-BTTTT Thông tư về việc ban hành " Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động W-CDMA FDD" Bộ thông tin truyền thông 17/08/2015 Nguyễn Bắc Son
5552/VP-VX Về việc thông báo các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam UBND TP Hà Nội 14/08/2015 Đỗ Đình Hồng
166/KH-UBND vv KH triển khai thực hiện nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế UBND TP Hà Nội 12/08/2015 Vũ Hồng Khanh
163/KH-UBND Tổ chức bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Cách Mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2015). UBND TP Hà Nội 11/08/2015 Lê Hồng Sơn
5550/UBND-CT Về việc kết quả thực hiện công tác tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015. UBND TP Hà Nội 10/08/2015 Nguyễn Ngọc Tuấn
5547/UBND-TNMT Về việc thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ. UBND TP Hà Nội 10/08/2015 Vũ Hồng Khanh
162/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2004 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới của thành phố Hà Nội. UBND TP Hà Nội 10/08/2015 Lê Hồng Sơn
59/NQ-CP Nghị quyết của Chính phủ : Về triển khai thi hành Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư Chính phủ 07/08/2015 Nguyễn Tấn Dũng
2517/BTTTT-TTĐN về việc triển khai thực hiện Quyết định 587/QĐ-TTG ngày 05/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ Bộ thông tin truyền thông 06/08/2015 Trương Minh Tuấn
57/NQ-CP Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2015 Chính phủ 06/08/2015 Nguyễn Tấn Dũng
2336-CV/BTGTU đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm Ngày truyền kỷ niệm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 Ban Tuyên giáo Thành Ủy Hà Nội 05/08/2015 Phạm Thanh Học
766-BC/BTGTU Báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị, kế hoạch số 20-KH/TU của Thành ủy Hà Nội về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2015 và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm Ban Tuyên giáo Thành Ủy Hà Nội 30/07/2015 Nguyễn Văn Phong
158/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố quản lý UBND TP Hà Nội 30/07/2015 Nguyễn Văn Sửu
5296/UBND-VX Về việc phối hợp cung cấp thông tin tại Hội nghị giao ban thông tin báo chí hàng tuần. UBND TP Hà Nội 30/07/2015 Lê Hồng Sơn
5065/VP-VX Thực hiện Quyết định số 1219/QĐ ngày 23/7/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông UBND TP Hà Nội 28/07/2015 Đỗ Đình Hồng
156/KH-UBND Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc Khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2015). UBND TP Hà Nội 28/07/2015 Nguyễn Thế Thảo
5180/UBND-KHĐT Về việc tập trung chỉ đạo điều hành hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015. UBND TP Hà Nội 27/07/2015 Nguyễn Thế Thảo
23-TT/TU hát quốc ca trong nghi thức chào cờ Tổ quốc Thành Ủy Hà Nội 24/07/2015 Ngô Thị Thanh Hằng
1168/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 Chính phủ 24/07/2015 Vũ Đức Đam
1219/QĐ-BTTTT Ban hành kế hoạch đẩy mạnh hoạt động truyền thông, tạo đột phá trong nâng cao nhận thức của xã hội về phát triển du lịch và hiệu quả hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước Bộ thông tin truyền thông 23/07/2015 Trương Minh Tuấn