Trang chủ

Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
51/NQ-CP Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2015 Chính phủ 02/07/2015 Nguyễn Tấn Dũng
1364/TB-HĐTT Về việc chỉ đạo các giải pháp thúc đẩy sản xuất công nghiệp, thương mại và xuất khẩu trên địa bàn Thành phố 6 tháng cuối năm 2015. UBND TP Hà Nội 02/07/2015 Nguyễn Ngọc Tuấn
934/STTTT-ƯDCNTT Kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT năm 2014 Sở TTTT Hà Nội 29/06/2015 Phan Lan Tú
4211/BKHĐT-ĐKKD Hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư 26/06/2015 Bùi Quang Vinh
85/2015/QH13 Quốc Hội 25/06/2015 Nguyễn Sinh Hùng
4053/VP-VX vv tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố Hà Nội tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX UBND TP Hà Nội 22/06/2015 Đỗ Đình Hồng
893/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020 Chính phủ 19/06/2015 Nguyễn Tấn Dũng
16/2015/TT-BTTTT Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm Bộ thông tin truyền thông 17/06/2015 Nguyễn Bắc Son
14/2015/TT-BTTTT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phát xạ vô tuyến đối với thiết bị truy nhập vô tuyến tốc độ cao băng tần 60 GHz Bộ thông tin truyền thông 15/06/2015 Nguyễn Bắc Son
94/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015 UBND TP Hà Nội 12/06/2015 Nguyễn Văn Sửu
1844/BTTTT-TTCS Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Bộ thông tin truyền thông 12/06/2015 Trương Minh Tuấn
120-KH/BTGTU Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI (nhiêm kỳ 2015-2020) Thành ủy Hà Nội 12/06/2015 Nguyễn Văn Phong
3789/VP-VX Về việc tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam UBND TP Hà Nội 11/06/2015 Đỗ Đình Hồng
56/2015/NĐ-CP Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức Chính phủ 09/06/2015 Nguyễn Tấn Dũng
13/2015/TT-BTTTT Hướng dẫn công tác thi đua-khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông Bộ thông tin truyền thông 08/06/2015 Nguyễn Bắc Son
11/CT-TTg Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 Chính phủ 29/05/2015 Nguyễn Tấn Dũng
12/2015/TT-BTTTT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần số và bức xạ vô tuyến điện áp dụng cho các thiết bị thu phát vô tuyến điện Bộ thông tin truyền thông 29/05/2015 Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng
118/KH-UBND KH thông tin, tuyên truyền về Hội nhập kinh tế quốc tế năm 2015 UBND TP Hà Nội 28/05/2015 Nguyễn Ngọc Tuấn
117/KH-UBND vv kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh Thành phố hai năm 2015-2016 UBND TP Hà Nội 27/05/2015 Nguyễn Ngọc Tuấn
51/2015/NĐ-CP Về cấp ý kiến pháp lý Chính phủ 26/05/2015 Nguyễn Tấn Dũng