Trang chủ

Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
94/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015 UBND TP Hà Nội 12/06/2015 Nguyễn Văn Sửu
1844/BTTTT-TTCS Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Bộ thông tin truyền thông 12/06/2015 Trương Minh Tuấn
120-KH/BTGTU Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI (nhiêm kỳ 2015-2020) Thành ủy Hà Nội 12/06/2015 Nguyễn Văn Phong
3789/VP-VX Về việc tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam UBND TP Hà Nội 11/06/2015 Đỗ Đình Hồng
56/2015/NĐ-CP Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức Chính phủ 09/06/2015 Nguyễn Tấn Dũng
13/2015/TT-BTTTT Hướng dẫn công tác thi đua-khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông Bộ thông tin truyền thông 08/06/2015 Nguyễn Bắc Son
11/CT-TTg Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 Chính phủ 29/05/2015 Nguyễn Tấn Dũng
12/2015/TT-BTTTT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần số và bức xạ vô tuyến điện áp dụng cho các thiết bị thu phát vô tuyến điện Bộ thông tin truyền thông 29/05/2015 Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng
118/KH-UBND KH thông tin, tuyên truyền về Hội nhập kinh tế quốc tế năm 2015 UBND TP Hà Nội 28/05/2015 Nguyễn Ngọc Tuấn
117/KH-UBND vv kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh Thành phố hai năm 2015-2016 UBND TP Hà Nội 27/05/2015 Nguyễn Ngọc Tuấn
51/2015/NĐ-CP Về cấp ý kiến pháp lý Chính phủ 26/05/2015 Nguyễn Tấn Dũng
782/QĐ-BTTTT Ban hành kế hoạch hành động của Bộ TT&TT triển khai thực hiện các khuyến nghị theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UPR) chu kỳ II ( 2015-2018) Bộ thông tin truyền thông 21/05/2015 Trương Minh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
169/TB-VP Thông báo kết luận của đ/c Nguyễn Quốc Hùng tại cuộc họp về công tác sắp xếp, thanh thải các đường dây cáp đi nổi và đảm bảo trật tự văn minh đô thị trên địa bàn TP UBND TP Hà Nội 19/05/2015 Lưu Quang Huy
11/2015/TT-BTTTT Quy định Chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiêp Bộ thông tin truyền thông 05/05/2015 Nguyễn Bắc Son
587/QĐ-TTg Ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2015 - 2017 Chính phủ 05/05/2015 Nguyễn Tấn Dũng
1243/KH-BTTTT KH thông tin tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - XH năm 2015 Bộ thông tin truyền thông 24/04/2015 Trương Minh Tuân
12/CT-BTTTT Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015 Bộ thông tin truyền thông 21/04/2015 Nguyễn Bắc Son
33/NQ-CP Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2015 Chính phủ 15/04/2015 Nguyễn Tấn Dũng
26/NQ-CP Nghị quyết số 26/NQ-CP của Chính phủ : Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế Chính phủ 15/04/2015 Nguyễn Tấn Dũng
104/TB-VP Thông báo kết luận của đồng chí Lê Hồng Sơn tại buổi làm việc với Sở TTTT Hà Nội UBND TP Hà Nội 09/04/2015 Đỗ Đình Hồng