Trang chủ

Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1936/VP-VX tuyên truyền thông tin đối ngoại của Hà Nội năm 2015 UBND TP Hà Nội 06/04/2015 Đỗ Đình Hồng
439/QĐ-BTTTT Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ thông tin truyền thông 01/04/2015 Nguyễn Thành Hưng
79/KH-UBND Thực hiện Đề án tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước năm 2015 UBND TP Hà Nội 30/03/2015 Nguyễn Thị Bích Ngọc
392/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 Chính phủ 27/03/2015 Nguyễn Tấn Dũng
33/2015/NĐ-CP Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra Chính phủ 27/03/2015 Nguyễn Tấn Dũng
439/QĐ-BTTTT Về việc công bố TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ thông tin truyền thông 26/03/2015 Nguyễn Thành Hưng
360/QĐ-BTTTT Quyết định Ban hành kế hoạch hoạt động thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2015 của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia Bộ thông tin truyền thông 25/03/2015 Lê Nam Thắng
08/2015/TT-BTTTT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao. Bộ thông tin truyền thông 25/03/2015 Nguyễn Bắc Son
09/2015/QĐ-TTg Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương Chính phủ 25/03/2015 Nguyễn Tấn Dũng
07/2015/TT-BTTTT Thông tư quy định về kết nối viễn thông Bộ thông tin truyền thông 24/03/2015 Nguyễn Bắc Son
06/2015/TT-BTTTT Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số Bộ thông tin truyền thông 23/03/2015 Nguyễn Bắc Son
05/2015/TT-BTTTT Quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện Bộ thông tin truyền thông 23/03/2015 Nguyễn Bắc Son
30/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư Chính phủ 17/03/2015 Nguyễn Tấn Dũng
377/CĐ-TTg Về việc đảm bảo an ninh trật tự cho Đại Hội đồng IPU-132 Chính phủ 16/03/2015 Nguyễn Xuân Phúc
28/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp Chính phủ 12/03/2015 Nguyễn Tấn Dũng
04/2015/TT-BTTTT Thông tư Quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các băng tần 824-835 MHz, 869-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz Bộ thông tin truyền thông 10/03/2015 Nguyễn Bắc Son
26/2015/NĐ-CP Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội Chính phủ 09/03/2015 Nguyễn Tấn Dũng
03/2015/TT-BTTTT Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in Bộ thông tin truyền thông 06/03/2015 Nguyễn Bắc Son
183/STTTT-ƯDCNTT Hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động động CQNN Thành phố năm 2015 Sở TTTT Hà Nội 04/03/2015 Phan Lan Tú
07/2015/QĐ-TTg Ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia Chính phủ 02/03/2015 Nguyễn Tấn Dũng