Trang chủ

Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
782/QĐ-BTTTT Ban hành kế hoạch hành động của Bộ TT&TT triển khai thực hiện các khuyến nghị theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UPR) chu kỳ II ( 2015-2018) Bộ thông tin truyền thông 21/05/2015 Trương Minh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
169/TB-VP Thông báo kết luận của đ/c Nguyễn Quốc Hùng tại cuộc họp về công tác sắp xếp, thanh thải các đường dây cáp đi nổi và đảm bảo trật tự văn minh đô thị trên địa bàn TP UBND TP Hà Nội 19/05/2015 Lưu Quang Huy
11/2015/TT-BTTTT Quy định Chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiêp Bộ thông tin truyền thông 05/05/2015 Nguyễn Bắc Son
587/QĐ-TTg Ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2015 - 2017 Chính phủ 05/05/2015 Nguyễn Tấn Dũng
1243/KH-BTTTT KH thông tin tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - XH năm 2015 Bộ thông tin truyền thông 24/04/2015 Trương Minh Tuân
12/CT-BTTTT Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015 Bộ thông tin truyền thông 21/04/2015 Nguyễn Bắc Son
33/NQ-CP Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2015 Chính phủ 15/04/2015 Nguyễn Tấn Dũng
26/NQ-CP Nghị quyết số 26/NQ-CP của Chính phủ : Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế Chính phủ 15/04/2015 Nguyễn Tấn Dũng
104/TB-VP Thông báo kết luận của đồng chí Lê Hồng Sơn tại buổi làm việc với Sở TTTT Hà Nội UBND TP Hà Nội 09/04/2015 Đỗ Đình Hồng
1936/VP-VX tuyên truyền thông tin đối ngoại của Hà Nội năm 2015 UBND TP Hà Nội 06/04/2015 Đỗ Đình Hồng
439/QĐ-BTTTT Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ thông tin truyền thông 01/04/2015 Nguyễn Thành Hưng
79/KH-UBND Thực hiện Đề án tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước năm 2015 UBND TP Hà Nội 30/03/2015 Nguyễn Thị Bích Ngọc
392/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 Chính phủ 27/03/2015 Nguyễn Tấn Dũng
33/2015/NĐ-CP Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra Chính phủ 27/03/2015 Nguyễn Tấn Dũng
439/QĐ-BTTTT Về việc công bố TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ thông tin truyền thông 26/03/2015 Nguyễn Thành Hưng
360/QĐ-BTTTT Quyết định Ban hành kế hoạch hoạt động thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2015 của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia Bộ thông tin truyền thông 25/03/2015 Lê Nam Thắng
08/2015/TT-BTTTT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao. Bộ thông tin truyền thông 25/03/2015 Nguyễn Bắc Son
09/2015/QĐ-TTg Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương Chính phủ 25/03/2015 Nguyễn Tấn Dũng
07/2015/TT-BTTTT Thông tư quy định về kết nối viễn thông Bộ thông tin truyền thông 24/03/2015 Nguyễn Bắc Son
06/2015/TT-BTTTT Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số Bộ thông tin truyền thông 23/03/2015 Nguyễn Bắc Son