Trang chủ

Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
05/2015/TT-BTTTT Quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện Bộ thông tin truyền thông 23/03/2015 Nguyễn Bắc Son
30/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư Chính phủ 17/03/2015 Nguyễn Tấn Dũng
377/CĐ-TTg Về việc đảm bảo an ninh trật tự cho Đại Hội đồng IPU-132 Chính phủ 16/03/2015 Nguyễn Xuân Phúc
28/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp Chính phủ 12/03/2015 Nguyễn Tấn Dũng
04/2015/TT-BTTTT Thông tư Quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các băng tần 824-835 MHz, 869-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz Bộ thông tin truyền thông 10/03/2015 Nguyễn Bắc Son
26/2015/NĐ-CP Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội Chính phủ 09/03/2015 Nguyễn Tấn Dũng
03/2015/TT-BTTTT Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in Bộ thông tin truyền thông 06/03/2015 Nguyễn Bắc Son
183/STTTT-ƯDCNTT Hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động động CQNN Thành phố năm 2015 Sở TTTT Hà Nội 04/03/2015 Phan Lan Tú
07/2015/QĐ-TTg Ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia Chính phủ 02/03/2015 Nguyễn Tấn Dũng
01/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn Bộ Kế hoạch và Đầu tư 14/02/2015 Bùi Quang Vinh
157/QĐ-BTTTT Quyết định ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ TTTT Bộ thông tin truyền thông 04/02/2015 Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng
125/QĐ-BTTTT V/v ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2014 Bộ thông tin truyền thông 28/01/2015 Nguyễn Thành Hưng
82/QĐ-BTTTT Về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2015 Bộ thông tin truyền thông 20/01/2015 Nguyễn Bắc Son
01/QĐ-BCDUDCNTT Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ thông tin truyền thông 14/01/2015 Nguyễn Bắc Son
05/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động Chính phủ 12/01/2015 Nguyễn Tấn Dũng
12/KH-UBND Về việc tuyên truyền về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Thành phố đến năm 2020. UBND TP Hà Nội 09/01/2015 Nguyễn Thị Bích Ngọc
167/KH-SXD Kế hoạch thanh thải, sắp xếp các đường dây, cáp đi nổi trên các tuyến phố thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị năm 2015" giai đoạn 6 tháng đầu năm 2015 Sở TTTT Hà Nội 09/01/2015 Phan Lan Tú, Mai Chí Hùng, Lê Văn Dục
04/2015/NĐ-CP Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập Chính phủ 09/01/2015 Nguyễn Tấn Dũng
01/2015/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020 Chính phủ 07/01/2015 Nguyễn Tấn Dũng
80/2014/QĐ-TTg Quyết định quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước Thủ tướng chính phủ 30/12/2014 Nguyễn Tuấn Dũng