Trang chủ

Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
22 /2014/TT-BTTTT Thông tư Ban hành Quy hoạch kho số viễn thông Bộ thông tin truyền thông 22/12/2014 Nguyễn Bắc Son
1921/QĐ-BTTTT Quyết định ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 của Bộ TT&TT Bộ thông tin truyền thông 18/12/2014 Nguyễn Thành Hưng
1920/QĐ-BTTTT Quyết định Ban hành Kế hoạch Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ thông tin truyền thông 18/12/2014 Nguyễn Thành Hưng
21/2014/TT-BTTTT Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện” Bộ thông tin truyền thông 16/12/2014 Nguyễn Bắc Son
1900/QĐ-BTTTT Quyết định về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ thông tin truyền thông 15/12/2014 Nguyễn Thành Hưng
1856/QĐ-BTTTT Về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông Bộ thông tin truyền thông 10/12/2014 Nguyễn Bắc Son
20/2014/TT-BTTTT Thông tư Quy định về các sản phẩm phần mềm nguồn mở được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước Bộ thông tin truyền thông 05/12/2014 Nguyễn Bắc Son
19/2014/TT-BTTTT Thông tư Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet Bộ thông tin truyền thông 05/12/2014 Nguyễn Bắc Son
68/2014/QH13 Luật Doanh nghiệp Quốc Hội 26/11/2014 Nguyễn Sinh Hùng
17/2014/TT-BTTTT Quy định chế độ báo cáo về hoạt động chứng thực chữ ký số Bộ thông tin truyền thông 26/11/2014 Nguyễn Bắc Son
64/2014/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự Quốc Hội 25/11/2014 Nguyễn Sinh Hùng
60/2014/QH13 Luật Hộ tịch Quốc Hội 20/11/2014 Nguyễn Sinh Hùng
16/2014/TT-BTTTT Thông tư Quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm Bộ thông tin truyền thông 18/11/2014 Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng
195/KH-UBND Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2014. UBND TP Hà Nội 17/11/2014 Lê Hồng Sơn
15/2014/TT-BTTTT Ban hành Danh mục hàng hóa theo mã số HS thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ thông tin truyền thông 17/11/2014 Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng
14/2014/TT-BTTTT Thông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng tín hiệu truyền hình cáp số DVB-C tại điểm kết nối thuê bao" Bộ thông tin truyền thông 14/11/2014 Nguyễn Bắc Son
79/NQ-CP Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2014 Chính phủ 03/11/2014 Nguyễn Tấn Dũng
92/2014/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra Chính phủ 08/10/2014 Nguyễn Tấn Dũng
13/2014/TT-BTTTT Thông tư Quy định mối quan hệ công tác giữa Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Bộ thông tin truyền thông 06/10/2014 Nguyễn Bắc Son-Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
74/NQ-CP Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2014 Chính phủ 04/10/2014 Nguyễn Tấn Dũng