Trang chủ

Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
227/KH-UBND Kế hoạch Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2015 UBND TP Hà Nội 30/12/2014 Nguyễn Thị Bích Ngọc
25 /2014/TT-BTTTT Thông tư Quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương Bộ thông tin truyền thông 30/12/2014 Nguyễn Bắc Son
23/2014/TT-BTTTT Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản Bộ thông tin truyền thông 29/12/2014 Nguyễn Bắc Son
24/2014/TT-BTTTT Thông tư Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng Bộ thông tin truyền thông 29/12/2014 Nguyễn Bắc Son
3788/ BTTTT-THH V/v Hướng dẫn liên thông, trao đổi dữ liệu có cấu trúc bằng ngôn ngữ XML giữa các hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước Bộ thông tin truyền thông 26/12/2014 Nguyễn Minh Hồng
82/CT-BTTTT Về việc ngăn chặn tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo và tăng cường quản lý thông tin trên mạng Bộ thông tin truyền thông 24/12/2014 Nguyễn Bắc Son
82/CT-BTTTT Ngăn chặn tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo và tăng cường quản lý thông tin trên mạng. Bộ thông tin truyền thông 24/12/2014 Nguyễn Bắc Son
10/2014/PL-UBTVQH13 Pháp lệnh Cảnh sát môi trường 23/12/2014 Trương Tấn Sang
81/CT-BTTTT Chỉ thị Về công tác thi đua, khen thưởng năm 2015 Bộ thông tin truyền thông 22/12/2014 Nguyễn Bắc Son
22 /2014/TT-BTTTT Thông tư Ban hành Quy hoạch kho số viễn thông Bộ thông tin truyền thông 22/12/2014 Nguyễn Bắc Son
1921/QĐ-BTTTT Quyết định ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 của Bộ TT&TT Bộ thông tin truyền thông 18/12/2014 Nguyễn Thành Hưng
1920/QĐ-BTTTT Quyết định Ban hành Kế hoạch Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ thông tin truyền thông 18/12/2014 Nguyễn Thành Hưng
21/2014/TT-BTTTT Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện” Bộ thông tin truyền thông 16/12/2014 Nguyễn Bắc Son
1900/QĐ-BTTTT Quyết định về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ thông tin truyền thông 15/12/2014 Nguyễn Thành Hưng
1856/QĐ-BTTTT Về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông Bộ thông tin truyền thông 10/12/2014 Nguyễn Bắc Son
20/2014/TT-BTTTT Thông tư Quy định về các sản phẩm phần mềm nguồn mở được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước Bộ thông tin truyền thông 05/12/2014 Nguyễn Bắc Son
19/2014/TT-BTTTT Thông tư Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet Bộ thông tin truyền thông 05/12/2014 Nguyễn Bắc Son
68/2014/QH13 Luật Doanh nghiệp Quốc Hội 26/11/2014 Nguyễn Sinh Hùng
17/2014/TT-BTTTT Quy định chế độ báo cáo về hoạt động chứng thực chữ ký số Bộ thông tin truyền thông 26/11/2014 Nguyễn Bắc Son
64/2014/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự Quốc Hội 25/11/2014 Nguyễn Sinh Hùng