Trang chủ

Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
167/KH-SXD Kế hoạch thanh thải, sắp xếp các đường dây, cáp đi nổi trên các tuyến phố thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị năm 2015" giai đoạn 6 tháng đầu năm 2015 Sở TTTT Hà Nội 09/01/2015 Phan Lan Tú, Mai Chí Hùng, Lê Văn Dục
04/2015/NĐ-CP Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập Chính phủ 09/01/2015 Nguyễn Tấn Dũng
01/2015/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020 Chính phủ 07/01/2015 Nguyễn Tấn Dũng
80/2014/QĐ-TTg Quyết định quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước Thủ tướng chính phủ 30/12/2014 Nguyễn Tuấn Dũng
227/KH-UBND Kế hoạch Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2015 UBND TP Hà Nội 30/12/2014 Nguyễn Thị Bích Ngọc
25 /2014/TT-BTTTT Thông tư Quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương Bộ thông tin truyền thông 30/12/2014 Nguyễn Bắc Son
23/2014/TT-BTTTT Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản Bộ thông tin truyền thông 29/12/2014 Nguyễn Bắc Son
24/2014/TT-BTTTT Thông tư Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng Bộ thông tin truyền thông 29/12/2014 Nguyễn Bắc Son
3788/ BTTTT-THH V/v Hướng dẫn liên thông, trao đổi dữ liệu có cấu trúc bằng ngôn ngữ XML giữa các hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước Bộ thông tin truyền thông 26/12/2014 Nguyễn Minh Hồng
82/CT-BTTTT Về việc ngăn chặn tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo và tăng cường quản lý thông tin trên mạng Bộ thông tin truyền thông 24/12/2014 Nguyễn Bắc Son
82/CT-BTTTT Ngăn chặn tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo và tăng cường quản lý thông tin trên mạng. Bộ thông tin truyền thông 24/12/2014 Nguyễn Bắc Son
10/2014/PL-UBTVQH13 Pháp lệnh Cảnh sát môi trường 23/12/2014 Trương Tấn Sang
81/CT-BTTTT Chỉ thị Về công tác thi đua, khen thưởng năm 2015 Bộ thông tin truyền thông 22/12/2014 Nguyễn Bắc Son
22 /2014/TT-BTTTT Thông tư Ban hành Quy hoạch kho số viễn thông Bộ thông tin truyền thông 22/12/2014 Nguyễn Bắc Son
1921/QĐ-BTTTT Quyết định ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 của Bộ TT&TT Bộ thông tin truyền thông 18/12/2014 Nguyễn Thành Hưng
1920/QĐ-BTTTT Quyết định Ban hành Kế hoạch Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ thông tin truyền thông 18/12/2014 Nguyễn Thành Hưng
21/2014/TT-BTTTT Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện” Bộ thông tin truyền thông 16/12/2014 Nguyễn Bắc Son
1900/QĐ-BTTTT Quyết định về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ thông tin truyền thông 15/12/2014 Nguyễn Thành Hưng
1856/QĐ-BTTTT Về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông Bộ thông tin truyền thông 10/12/2014 Nguyễn Bắc Son
20/2014/TT-BTTTT Thông tư Quy định về các sản phẩm phần mềm nguồn mở được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước Bộ thông tin truyền thông 05/12/2014 Nguyễn Bắc Son