Trang chủ

Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
19/2014/TT-BTTTT Thông tư Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet Bộ thông tin truyền thông 05/12/2014 Nguyễn Bắc Son
68/2014/QH13 Luật Doanh nghiệp Quốc Hội 26/11/2014 Nguyễn Sinh Hùng
17/2014/TT-BTTTT Quy định chế độ báo cáo về hoạt động chứng thực chữ ký số Bộ thông tin truyền thông 26/11/2014 Nguyễn Bắc Son
64/2014/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự Quốc Hội 25/11/2014 Nguyễn Sinh Hùng
60/2014/QH13 Luật Hộ tịch Quốc Hội 20/11/2014 Nguyễn Sinh Hùng
16/2014/TT-BTTTT Thông tư Quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm Bộ thông tin truyền thông 18/11/2014 Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng
195/KH-UBND Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2014. UBND TP Hà Nội 17/11/2014 Lê Hồng Sơn
15/2014/TT-BTTTT Ban hành Danh mục hàng hóa theo mã số HS thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ thông tin truyền thông 17/11/2014 Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng
14/2014/TT-BTTTT Thông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng tín hiệu truyền hình cáp số DVB-C tại điểm kết nối thuê bao" Bộ thông tin truyền thông 14/11/2014 Nguyễn Bắc Son
79/NQ-CP Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2014 Chính phủ 03/11/2014 Nguyễn Tấn Dũng
92/2014/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra Chính phủ 08/10/2014 Nguyễn Tấn Dũng
13/2014/TT-BTTTT Thông tư Quy định mối quan hệ công tác giữa Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Bộ thông tin truyền thông 06/10/2014 Nguyễn Bắc Son-Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
74/NQ-CP Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2014 Chính phủ 04/10/2014 Nguyễn Tấn Dũng
12/2014/TT-BTTTT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất Bộ thông tin truyền thông 02/10/2014 Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng
1594/STTTT-BCVT V/v đề nghị tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại QCRV sai quy định (lần 39) và các số điện thoại, đầu số nhắn tin rác, nhắn tin lừa đảo (lần 10) Sở TTTT Hà Nội 25/09/2014 Phan Lan Tú
1694/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng Giải báo chí Quốc gia Chính phủ 22/09/2014 Nguyễn Tấn Dũng
1241/CĐ-PCLB&TKCN CÔNG ĐIỆN CỦA BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Bộ thông tin truyền thông 15/09/2014 Nguyễn Xuân Trụ - PHÓ BAN TT BCH PCLB&TKCN BỘ TTTT
1260/QĐ-BTTTT Quyết định ban hành chương trình hành động của Bộ TT&TT thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam về hội nhập quốc tế Bộ thông tin truyền thông 06/09/2014 Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng
11/2014/TT-BTTTT Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 tại điểm thu Bộ thông tin truyền thông 05/09/2014 Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng
339/QĐ-STTTT Về việc điều tra chất lượng dịch vụ bưu chính viễn thông trên địa bàn thành phố Hà Nội Sở TTTT Hà Nội 05/09/2014 Phan Lan Tú