Trang chủ

Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
12/2014/TT-BTTTT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất Bộ thông tin truyền thông 02/10/2014 Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng
1594/STTTT-BCVT V/v đề nghị tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại QCRV sai quy định (lần 39) và các số điện thoại, đầu số nhắn tin rác, nhắn tin lừa đảo (lần 10) Sở TTTT Hà Nội 25/09/2014 Phan Lan Tú
1694/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng Giải báo chí Quốc gia Chính phủ 22/09/2014 Nguyễn Tấn Dũng
1241/CĐ-PCLB&TKCN CÔNG ĐIỆN CỦA BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Bộ thông tin truyền thông 15/09/2014 Nguyễn Xuân Trụ - PHÓ BAN TT BCH PCLB&TKCN BỘ TTTT
1260/QĐ-BTTTT Quyết định ban hành chương trình hành động của Bộ TT&TT thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam về hội nhập quốc tế Bộ thông tin truyền thông 06/09/2014 Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng
11/2014/TT-BTTTT Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 tại điểm thu Bộ thông tin truyền thông 05/09/2014 Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng
339/QĐ-STTTT Về việc điều tra chất lượng dịch vụ bưu chính viễn thông trên địa bàn thành phố Hà Nội Sở TTTT Hà Nội 05/09/2014 Phan Lan Tú
1235/QĐ-BTTTT Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1601/QĐ-BTTTT ngày 03/10/2011 về việc công bố định mức lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng công nghệ thông tin Bộ thông tin truyền thông 04/09/2014 Trần Đức Lai - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
1230/QĐ-BTTTT Quyết định về việc ban hành kế hoạch công tác thông tin đối ngoại của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2015 - 2017 Bộ thông tin truyền thông 03/09/2014 Trương Minh Tuấn - Thứ trưởng
10/2014/TT-BTTTT Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000” Bộ thông tin truyền thông 28/08/2014 Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng
4458/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội. UBND TP Hà Nội 27/08/2014 Nguyễn Thế Thảo
14/CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố. UBND TP Hà Nội 27/08/2014 Nguyễn Thế Thảo
1198/QĐ-BTTTT V/v điều chỉnh,bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ TTTT Bộ thông tin truyền thông 21/08/2014 Nguyễn Thành Hưng
09/2014/TT-BTTTT Thông tư Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội Bộ thông tin truyền thông 19/08/2014
4252/QĐ-UBND Ban hành giá cho thuê (tạm thời) công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung (tuynen, hào, cống, bể kỹ thuật) trên địa bàn Thành phố Hà Nội UBND TP Hà Nội 12/08/2014 Nguyễn Quốc Hùng
1263/STTTT-BCVT V/v đề nghị ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại QCRV sai quy định (lần 38) và các số điện thoại, đầu số nhắn tin rác, nhắn tin lừa đảo (lần 9) Sở TTTT Hà Nội 11/08/2014 Nguyễn Xuân Quang
08/2014/TT-BTTTT Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông công cộng cố định” Bộ thông tin truyền thông 30/07/2014 Nguyễn Bắc Son
7/2014/TT-BTTTT Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất Bộ thông tin truyền thông 25/07/2014 Nguyễn Bắc Son
97/2014/TT-BTC Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin truyền thông Bộ Tài chính 24/07/2014 24/7/2014
3885/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ dự án Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. UBND TP Hà Nội 21/07/2014 Nguyễn Thị Bích Ngọc