Trang chủ

Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1062/STTTT-ƯDCNTT Đăng ký cấp chứng thư số chuyên dùng Sở TTTT Hà Nội 08/07/2014 Phan Lan Tú
249/TB-VPCP Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp toàn thể lần thứ nhất của Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin Chính phủ 01/07/2014 Nguyễn Văn Tùng
1061/QĐ-TTg Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống thiên tai Chính phủ 01/07/2014 Hoàng Trung Hải
38/2014/QĐ-TTg Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet Chính phủ 01/07/2014 Vũ Đức Đam
65/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 Chính phủ 01/07/2014 Nguyễn Tấn Dũng
4710/UBND-VX thực hiện kết luận của phó thủ tướng chính phủ Vũ Đức Đam về phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm UBND TP Hà Nội 27/06/2014 Nguyễn Thị Bích Ngọc
194/KL-TTR Hoạt động kinh doanh phần mềm cài đặt điện thoại di động trên địa bàn Hà Nội. Sở TTTT Hà Nội 26/06/2014 Nguyễn Văn Minh - Chánh Thanh tra Sở
63/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu Chính phủ 26/06/2014 Nguyễn Tấn Dũng
64/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân Chính phủ 26/06/2014 Nguyễn Tấn Dũng
26/2014/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 56/2009/QĐ-UBND ngày 27/3/2009 của UBND thành phố Hà Nội về quản lý, xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung và cải tạo, sắp xếp lại các đường dây, cáp đi nổi trên địa bàn thành phố Hà Nội UBND TP Hà Nội 23/06/2014 Nguyễn Quốc Hùng
939/KH-STTTT Triển khai thực hiện Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/9/2012 của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và Quyết định số 72/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND Thành phố Hà Nội Sở TTTT Hà Nội 20/06/2014 Nguyễn Xuân Quang
60/2014/NĐ-CP Nghị định quy định về hoạt động in Chính phủ 19/06/2014 Nguyễn Tấn Dũng
777/QĐ-BTTTT Về việc công bố TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ thông tin truyền thông 10/06/2014 Nguyễn Thành Hưng - Thứ trưởng
117/KH-UBND Kế hoạch thông tin đối ngoại của thành phố Hà Nội giai đoạn 2015-2017. UBND TP Hà Nội 05/06/2014 Nguyễn Thị Bích Ngọc
3032/QĐ-UBND Quyết định công bố kết quả hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng ND, UBND TPHN ban hành đến ngày 31/12/2013 UBND TP Hà Nội 05/06/2014 Lê Hồng Sơn
113/KH-UBND Về việc triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. UBND TP Hà Nội 03/06/2014
114/KH-UBND Về việc xây dựng Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính áp dụng trong nội bộ thành phố Hà Nội UBND TP Hà Nội 03/06/2014 Lê Hồng Sơn
835/QĐ-TTg Phê duyệt các băng tần được đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện Chính phủ 03/06/2014 Vũ Đức Đam
106/KH-BCĐ Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" trên địa bàn thành phố Hà Nội. UBND TP Hà Nội 21/05/2014 Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc
105/KH-UBND vv thực hiện Chương trình kết nối Ngân hàng- Doanh nghiệp UBND TP Hà Nội 20/05/2014 Nguyễn Văn Sửu