Trang chủ

Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
117/KH-UBND Kế hoạch thông tin đối ngoại của thành phố Hà Nội giai đoạn 2015-2017. UBND TP Hà Nội 05/06/2014 Nguyễn Thị Bích Ngọc
3032/QĐ-UBND Quyết định công bố kết quả hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng ND, UBND TPHN ban hành đến ngày 31/12/2013 UBND TP Hà Nội 05/06/2014 Lê Hồng Sơn
113/KH-UBND Về việc triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. UBND TP Hà Nội 03/06/2014
114/KH-UBND Về việc xây dựng Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính áp dụng trong nội bộ thành phố Hà Nội UBND TP Hà Nội 03/06/2014 Lê Hồng Sơn
835/QĐ-TTg Phê duyệt các băng tần được đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện Chính phủ 03/06/2014 Vũ Đức Đam
106/KH-BCĐ Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" trên địa bàn thành phố Hà Nội. UBND TP Hà Nội 21/05/2014 Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc
105/KH-UBND vv thực hiện Chương trình kết nối Ngân hàng- Doanh nghiệp UBND TP Hà Nội 20/05/2014 Nguyễn Văn Sửu
102/KH-UBND Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014 UBND TP Hà Nội 16/05/2014 Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc
95/TB-UBND TB kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc - Ủy viên Ban thường vụ, Phó chủ tịch UBND, Trường BCĐ công tác thông tin đối ngoại TP tại buổi họp BCĐ công tác thông tin đối ngoại TP về kết quả công tác thông tin đối ngoại TP năm 2013 và 4 tháng đầu năm 2014, nhiệm vụ trọng tâm 8 tháng cuối năm 2014 UBND TP Hà Nội 16/05/2014 Đỗ Đình Hồng
99/KH-UBND KH tổ chức hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2014 UBND TP Hà Nội 15/05/2014 Vũ Hồng Khanh
96/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND ngày 04/12/2013 về Ban hành danh mục phố cổ, làng cổ, làng nghề truyền thống tiêu biểu, biệt thự cũ, công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954 và di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn Thủ đô cần tập trung nguồn lực để bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. UBND TP Hà Nội 13/05/2014 Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc
06/2014/TT-BTTTT Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Bộ thông tin truyền thông 08/05/2014 Nguyễn Bắc Son
19/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý và phát triển hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội. UBND TP Hà Nội 07/05/2014 Nguyễn Văn Sửu
92/KH-UBND Kế hoạch Truyền thông chính sách xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2014-2020. UBND TP Hà Nội 06/05/2014 Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc
91/KH-HĐGDQP-AN Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh. UBND TP Hà Nội 05/05/2014 Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc
118/KL-TTR Về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng đối với Công ty TNHH truyền thông S Việt Nam Sở TTTT Hà Nội 29/04/2014 Nguyễn Văn Minh - Chánh Thanh tra Sở
117/KL-TTR Kết luận Thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động in với Công ty CP in và Truyền thông Hợp phát Sở TTTT Hà Nội 29/04/2014 Nguyễn Văn Minh - Chánh Thanh tra Sở
498 /QĐ-BTTTT Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ thông tin truyền thông 22/04/2014 Nguyễn Bắc Son
444/QĐ-BTTTT Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2014 Bộ thông tin truyền thông 15/04/2014 Nguyễn Thành Hưng
422/QĐ-BTTTT Ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông có liên quan đến các quy định về quyền con người thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Bộ thông tin truyền thông 11/04/2014 Nguyễn Thành Hưng