Trang chủ

Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1235/QĐ-BTTTT Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1601/QĐ-BTTTT ngày 03/10/2011 về việc công bố định mức lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng công nghệ thông tin Bộ thông tin truyền thông 04/09/2014 Trần Đức Lai - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
1230/QĐ-BTTTT Quyết định về việc ban hành kế hoạch công tác thông tin đối ngoại của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2015 - 2017 Bộ thông tin truyền thông 03/09/2014 Trương Minh Tuấn - Thứ trưởng
10/2014/TT-BTTTT Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000” Bộ thông tin truyền thông 28/08/2014 Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng
4458/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội. UBND TP Hà Nội 27/08/2014 Nguyễn Thế Thảo
14/CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố. UBND TP Hà Nội 27/08/2014 Nguyễn Thế Thảo
1198/QĐ-BTTTT V/v điều chỉnh,bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ TTTT Bộ thông tin truyền thông 21/08/2014 Nguyễn Thành Hưng
09/2014/TT-BTTTT Thông tư Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội Bộ thông tin truyền thông 19/08/2014
4252/QĐ-UBND Ban hành giá cho thuê (tạm thời) công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung (tuynen, hào, cống, bể kỹ thuật) trên địa bàn Thành phố Hà Nội UBND TP Hà Nội 12/08/2014 Nguyễn Quốc Hùng
1263/STTTT-BCVT V/v đề nghị ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại QCRV sai quy định (lần 38) và các số điện thoại, đầu số nhắn tin rác, nhắn tin lừa đảo (lần 9) Sở TTTT Hà Nội 11/08/2014 Nguyễn Xuân Quang
08/2014/TT-BTTTT Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông công cộng cố định” Bộ thông tin truyền thông 30/07/2014 Nguyễn Bắc Son
7/2014/TT-BTTTT Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất Bộ thông tin truyền thông 25/07/2014 Nguyễn Bắc Son
97/2014/TT-BTC Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin truyền thông Bộ Tài chính 24/07/2014 24/7/2014
3885/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ dự án Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. UBND TP Hà Nội 21/07/2014 Nguyễn Thị Bích Ngọc
1062/STTTT-ƯDCNTT Đăng ký cấp chứng thư số chuyên dùng Sở TTTT Hà Nội 08/07/2014 Phan Lan Tú
249/TB-VPCP Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp toàn thể lần thứ nhất của Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin Chính phủ 01/07/2014 Nguyễn Văn Tùng
1061/QĐ-TTg Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống thiên tai Chính phủ 01/07/2014 Hoàng Trung Hải
38/2014/QĐ-TTg Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet Chính phủ 01/07/2014 Vũ Đức Đam
65/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 Chính phủ 01/07/2014 Nguyễn Tấn Dũng
4710/UBND-VX thực hiện kết luận của phó thủ tướng chính phủ Vũ Đức Đam về phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm UBND TP Hà Nội 27/06/2014 Nguyễn Thị Bích Ngọc
194/KL-TTR Hoạt động kinh doanh phần mềm cài đặt điện thoại di động trên địa bàn Hà Nội. Sở TTTT Hà Nội 26/06/2014 Nguyễn Văn Minh - Chánh Thanh tra Sở