Trang chủ

Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
220/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội UBND TP Hà Nội 20/10/2017 Lê Hồng Sơn
1622/QĐ-BTTTT Về việc ban hành Chương trình Truyền thông Quốc gia nhằm khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học Bộ thông tin truyền thông 29/09/2017 Hoàng Vĩnh Bảo
21/2017/TT-BTTTT Quy định về cung cấp và sử dụng số liệu viễn thông Bộ thông tin truyền thông 29/09/2017 Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
22/2017/TT-BTTTT Quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích Bộ thông tin truyền thông 29/09/2017 Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
211/KH-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội UBND TP Hà Nội 27/09/2017 Lê Hồng Sơn
6677/QĐ-UBND QĐ v/v ban hành Chỉ số đánh giá kết quả Cải cách hành chính của các Sở và cơ quan ngang Sở, UBND các quận huyện thị xã thuộc Thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020. UBND TP Hà Nội 25/09/2017 Nguyễn Đức Chung
4691/UBND-NC Về việc chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. UBND TP Hà Nội 25/09/2017 Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội
205/KH-UB Kế hoạch tổ chức thực hiện "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017 UBND TP Hà Nội 14/09/2017 Lê Hồng Sơn
20/2017/TT-BTTTT Quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc Bộ thông tin truyền thông 12/09/2017 Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
19/2017/TT-BTTTT Thông tư quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành thông tin và truyền thông Bộ thông tin truyền thông 12/09/2017 Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
199/KH-UBND V/v đảm bảo An toàn thực phẩm Tết Trung thu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017. UBND TP Hà Nội 08/09/2017 Nguyễn Văn Sửu - PCT UBND Thành phố
883-TB/TU Thông báo kết luận cuộc họp giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết của Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố Thành Ủy Hà Nội 07/09/2017 Nguyễn Văn Tứ
05/VBHN-BTTTT Văn bản hợp nhất Thông tư Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông Bộ thông tin truyền thông 06/09/2017 Trương Minh Tuấn
3035/CTPH-BTTTT-BNV Chương trình phối hợp thúc đẩy gắn kết ứng dụng CNTT với cải cách hành chính giai đoạn 2017 - 2020 Bộ thông tin truyền thông 22/08/2017 Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
191/KH-UBND Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016" đến năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội". UBND TP Hà Nội 22/08/2017 Lê Hồng Sơn
188/KH-UBND V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô 05 tháng cuối năm 2017. UBND TP Hà Nội 16/08/2017 Ngô Văn Quý
1090/QĐ-BTTTT V/v QĐ phê duyệt Đề án 1 "Truyền thông phòng, chống mua bán người" đến năm 2020 thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ Bộ thông tin truyền thông 05/07/2017 Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
2847/UBND-KGVX V/v ban hành danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đợt 1, năm 2017. UBND TP Hà Nội 12/06/2017 Nguyễn Đức Chung
138/KH-UBND Kế hoạch xây dựng và triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 đối với các Sở, cơ quan ngang Sở và UBND các quận, huyện, thị xã UBND TP Hà Nội 12/06/2017 Nguyễn Đức Chung
21/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động UBND TP Hà Nội 05/06/2017 Nguyễn Đức Chung