Trang chủ

Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
153/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020 Chính phủ 30/01/2018 Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ
528/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính được thay thế, bãi bỏ; Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông; UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội. UBND TP Hà Nội 29/01/2018 Nguyễn Đức Chung
185/STP-PBGDPL Hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ IV quốc hội khóa XIV UBND TP Hà Nội 29/01/2018 Hồ Xuân Hương - PGĐ Sở Tư pháp
13/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin Chính phủ 23/01/2018 Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ
17/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Đề án 1 Truyền thông phòng, chống mua bán người đến năm 2020 thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hà Nội. UBND TP Hà Nội 17/01/2018 Ngô Văn Quý
50-HD/BTGTU Hướng dẫn tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TPHN năm 2018 Ban Tuyên giáo Thành Ủy Hà Nội 10/01/2018 Phạm Thanh Học - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy
07/KH-UBND Kế hoạch triển khai các giải pháp nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng khi tham gia môi trường mạng giai đoạn 2018-2020.07 UBND TP Hà Nội 05/01/2018 Ngô Văn Quý
257/KH-UBND Kế hoạch thông tin, tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2018 của TPHN UBND TP Hà Nội 29/12/2017 Ngô Văn Quý
2447/QĐ-BTTTT Sửa đổi Quyết định số 1178/QĐ-BTTTT ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề án triển khai dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao tại Việt Nam Bộ thông tin truyền thông 29/12/2017 Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
41/2017/TT-BTTTT Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước Bộ thông tin truyền thông 19/12/2017 Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
39/2017/QĐ-UBND Quyết định số về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội UBND TP Hà Nội 01/12/2017 Ngô Văn Quý
32/2017/TT-BTTTT Thông tư quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước Bộ thông tin truyền thông 15/11/2017 Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
27/2017/TT-BTTTT Quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước Bộ thông tin truyền thông 20/10/2017 Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
220/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội UBND TP Hà Nội 20/10/2017 Lê Hồng Sơn
1622/QĐ-BTTTT Về việc ban hành Chương trình Truyền thông Quốc gia nhằm khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học Bộ thông tin truyền thông 29/09/2017 Hoàng Vĩnh Bảo
21/2017/TT-BTTTT Quy định về cung cấp và sử dụng số liệu viễn thông Bộ thông tin truyền thông 29/09/2017 Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
22/2017/TT-BTTTT Quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích Bộ thông tin truyền thông 29/09/2017 Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
211/KH-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội UBND TP Hà Nội 27/09/2017 Lê Hồng Sơn
6677/QĐ-UBND QĐ v/v ban hành Chỉ số đánh giá kết quả Cải cách hành chính của các Sở và cơ quan ngang Sở, UBND các quận huyện thị xã thuộc Thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020. UBND TP Hà Nội 25/09/2017 Nguyễn Đức Chung
4691/UBND-NC Về việc chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. UBND TP Hà Nội 25/09/2017 Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội