Trang chủ

Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
388/QĐ-BTTTT QĐ phê duyệt kế hoạch tổ chức Hội thi các Đội tuyên truyền lưu động về An toàn giao thông khu vực Đồng Bằng Sông Hồng và các tỉnh lân cận năm 2014 Bộ thông tin truyền thông 07/04/2014 Trương Minh Tuấn
113-KH/TU Kế hoạch hoạt động đối ngoại của TP Hà Nội năm 2014 Thành Ủy Hà Nội 25/03/2014 Nguyễn Công Soái
63/KH-UBND V/v tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014 UBND TP Hà Nội 25/03/2014 Nguyễn Thị Bích Ngọc
295/QĐ-BTTTT QĐ ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TTTT năm 2013 Bộ thông tin truyền thông 21/03/2014 Nguyễn Thành Hưng
306/STTTT-TrT Về việc thực hiện báo cáo công tác truyền thông định kỳ hàng Quý Sở TTTT Hà Nội 20/03/2014 Nguyễn Minh Khánh
273/STTTT-ƯDCNTT về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động CQNN Thành phố năm 2014, kế hoạch phát triển nguồn mở, kế hoạch đảm bảo an toàn thông tin số. Sở TTTT Hà Nội 14/03/2014 Phan Lan Tú
18/2014/NĐ-CP Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản Chính phủ 14/03/2014 Nguyễn Tấn Dũng
55/KH-UBND Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ Đô và một số ngày lễ, ngày kỷ niệm quan trọng khác trong năm 2014 UBND TP Hà Nội 12/03/2014 Nguyễn Thị Bích Ngọc
03/2014/TT-BTTTT Thông tư Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT Bộ thông tin truyền thông 11/03/2014 Nguyễn Bắc Son
229/QĐ - BTTTT Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ thông tin truyền thông 10/03/2014
2/2014/TT-BTTTT Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Bộ thông tin truyền thông 10/03/2014 Nguyễn Bắc Son
228 /QĐ-BTTTT Quyết định Ban hành Kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Bộ thông tin truyền thông 10/03/2014 Nguyễn Bắc Son
91-HD/BTGTU tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2014) Ban Tuyên giáo Thành Ủy Hà Nội 06/03/2014 Phạm Thanh Học
49/KH-BCĐ Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01-CT/UB ngày 02/01/2014 về "Năm trật tự văn minh đô thị" UBND TP Hà Nội 05/03/2014 Nguyễn Văn Khôi
205/QĐ-BTTTT Về việc phê duyệt Biểu trưng số hóa truyền hình tại Việt Nam Chính phủ 03/03/2014
207/QĐ-BTTTT Quyết định về việc công bố TTHC mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ thông tin truyền thông 03/03/2014 Nguyễn Thành Hưng
1184/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Thành phố Hà Nội UBND TP Hà Nội 27/02/2014 Nguyễn Thế Thảo
1240/UBND-VX thực hiện Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản UBND TP Hà Nội 25/02/2014 Nguyễn Thị Bích Ngọc
176/QĐ-BTTTT Quyết định ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ thông tin truyền thông 21/02/2014 Nguyễn Thành Hưng
33/KH-UBND Kế hoạch Đưa thông tin về các xã miền núi, xã khó khăn đặc biệt trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014 UBND TP Hà Nội 13/02/2014 Nguyễn Thị Bích Ngọc