Trang chủ

Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
18/2014/NĐ-CP Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản Chính phủ 14/03/2014 Nguyễn Tấn Dũng
55/KH-UBND Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ Đô và một số ngày lễ, ngày kỷ niệm quan trọng khác trong năm 2014 UBND TP Hà Nội 12/03/2014 Nguyễn Thị Bích Ngọc
03/2014/TT-BTTTT Thông tư Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT Bộ thông tin truyền thông 11/03/2014 Nguyễn Bắc Son
229/QĐ - BTTTT Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ thông tin truyền thông 10/03/2014
2/2014/TT-BTTTT Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Bộ thông tin truyền thông 10/03/2014 Nguyễn Bắc Son
228 /QĐ-BTTTT Quyết định Ban hành Kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Bộ thông tin truyền thông 10/03/2014 Nguyễn Bắc Son
91-HD/BTGTU tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2014) Ban Tuyên giáo Thành Ủy Hà Nội 06/03/2014 Phạm Thanh Học
49/KH-BCĐ Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01-CT/UB ngày 02/01/2014 về "Năm trật tự văn minh đô thị" UBND TP Hà Nội 05/03/2014 Nguyễn Văn Khôi
205/QĐ-BTTTT Về việc phê duyệt Biểu trưng số hóa truyền hình tại Việt Nam Chính phủ 03/03/2014
207/QĐ-BTTTT Quyết định về việc công bố TTHC mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ thông tin truyền thông 03/03/2014 Nguyễn Thành Hưng
1184/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Thành phố Hà Nội UBND TP Hà Nội 27/02/2014 Nguyễn Thế Thảo
1240/UBND-VX thực hiện Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản UBND TP Hà Nội 25/02/2014 Nguyễn Thị Bích Ngọc
176/QĐ-BTTTT Quyết định ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ thông tin truyền thông 21/02/2014 Nguyễn Thành Hưng
33/KH-UBND Kế hoạch Đưa thông tin về các xã miền núi, xã khó khăn đặc biệt trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014 UBND TP Hà Nội 13/02/2014 Nguyễn Thị Bích Ngọc
08/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế vận hành, khai thác và quản lý mạng tin học diện rộng thành phố Hà Nội. UBND TP Hà Nội 13/02/2014 Nguyễn Thị Bích Ngọc
08/TB-STTTT Lịch trực tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông - Quý I năm 2014 Sở TTTT Hà Nội 10/02/2014 Phan Lan Tú
126/QĐ-BTTTT Quyết định về việc điều chỉnh Kế hoạch thông tin, tuyên truyền vê số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất của Bộ TT&TT giai đoạn 2013-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 1260/QĐ-BTTTT ngày 3/10/2013 của Bộ TT&TT Bộ thông tin truyền thông 08/02/2014 Nguyễn Bắc Son
126/QĐ-BTTTT Quyết định về việc điều chỉnh Kế hoạch thông tin, tuyên truyền vê số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất của Bộ TT&TT giai đoạn 2013-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 1260/QĐ-BTTTT ngày 3/10/2013 của Bộ TT&TT Bộ thông tin truyền thông 08/02/2014 Nguyễn Bắc Son
12/2014/QĐ-TTg Về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành Chính phủ 27/01/2014 Nguyễn Tấn Dũng
77/TTra V/v Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về ngăn chặn tin nhắn rác Bộ thông tin truyền thông 27/01/2014 Nguyễn Văn Hùng