Trang chủ

Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
49/KH-BCĐ Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01-CT/UB ngày 02/01/2014 về "Năm trật tự văn minh đô thị" UBND TP Hà Nội 05/03/2014 Nguyễn Văn Khôi
205/QĐ-BTTTT Về việc phê duyệt Biểu trưng số hóa truyền hình tại Việt Nam Chính phủ 03/03/2014
207/QĐ-BTTTT Quyết định về việc công bố TTHC mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ thông tin truyền thông 03/03/2014 Nguyễn Thành Hưng
1184/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Thành phố Hà Nội UBND TP Hà Nội 27/02/2014 Nguyễn Thế Thảo
1240/UBND-VX thực hiện Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản UBND TP Hà Nội 25/02/2014 Nguyễn Thị Bích Ngọc
176/QĐ-BTTTT Quyết định ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ thông tin truyền thông 21/02/2014 Nguyễn Thành Hưng
33/KH-UBND Kế hoạch Đưa thông tin về các xã miền núi, xã khó khăn đặc biệt trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014 UBND TP Hà Nội 13/02/2014 Nguyễn Thị Bích Ngọc
08/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế vận hành, khai thác và quản lý mạng tin học diện rộng thành phố Hà Nội. UBND TP Hà Nội 13/02/2014 Nguyễn Thị Bích Ngọc
08/TB-STTTT Lịch trực tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông - Quý I năm 2014 Sở TTTT Hà Nội 10/02/2014 Phan Lan Tú
126/QĐ-BTTTT Quyết định về việc điều chỉnh Kế hoạch thông tin, tuyên truyền vê số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất của Bộ TT&TT giai đoạn 2013-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 1260/QĐ-BTTTT ngày 3/10/2013 của Bộ TT&TT Bộ thông tin truyền thông 08/02/2014 Nguyễn Bắc Son
126/QĐ-BTTTT Quyết định về việc điều chỉnh Kế hoạch thông tin, tuyên truyền vê số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất của Bộ TT&TT giai đoạn 2013-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 1260/QĐ-BTTTT ngày 3/10/2013 của Bộ TT&TT Bộ thông tin truyền thông 08/02/2014 Nguyễn Bắc Son
12/2014/QĐ-TTg Về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành Chính phủ 27/01/2014 Nguyễn Tấn Dũng
77/TTra V/v Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về ngăn chặn tin nhắn rác Bộ thông tin truyền thông 27/01/2014 Nguyễn Văn Hùng
19/TB-BTTTT Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Lê Nam Thắng tại cuộc họp tổng kết hoạt động năm 2013, triển khai kế hoạch công tác năm 2014 của Ban công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia Bộ thông tin truyền thông 27/01/2014 Phạm Mạnh Lâm
78/TTra V/v Thực hiện niêm yết, cung cấp thông tin giá, cước khi quảng cáo dịch vụ nội dung qua tin nhắn Bộ thông tin truyền thông 27/01/2014 Nguyễn Văn Hùng
64/2014/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự Quốc Hội 25/01/2014 Nguyễn Sinh Hùng
96/QĐ-BTTTT Quyết định Ban hành phổ biến, giáo dục pháp luật và Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ thông tin truyền thông 25/01/2014 Nguyễn Thành Hưng
25-CT/TU về việc cung cấp thông tin và trả lời báo chí Thành ủy Hà Nội 25/01/2014 Nguyễn Công Soái
30/KH-UBND Kế hoạch đảm bảo an toàn thông tin số của thành phố Hà Nội đến năm 2015 UBND TP Hà Nội 24/01/2014 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC
29/KH-UBND V/v thúc đẩy phát triển và ứng dụng phần mềm nguồn mở thành phố Hà Nội đến năm 2015 UBND TP Hà Nội 24/01/2014 Nguyễn Văn Sửu