Trang chủ

Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
665/QĐ-UBND QĐ về việc thành lập Hội đồng thẩm định và Tổ công tác giúp việc Hội đồng thẩm định địa phương đạt chuẩn nông thôn mới TPHN UBND TP Hà Nội 23/01/2014 Nguyễn Thế Thảo
80/QĐ-BTTTT Quyết định Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi kênh tần số truyền hình mặt đất băng tần UHF (470-806) MHz giai đoạn 2014-2017 Bộ thông tin truyền thông 22/01/2014 Nguyễn Bắc Son
75/QĐ-BTTTT Quyết định Về việc phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ thông tin truyền thông 21/01/2014 Nguyễn Thành Hưng
68/QĐ-BTTTT Quyết định Ban hành Quy chế giao ban báo chí ngành Thông tin và Truyền thông Bộ thông tin truyền thông 17/01/2014 Nguyễn Thành Hưng
115/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Chính phủ 16/01/2014 Nguyễn Đức Đam
2/CT-BTTTT Chỉ thị về tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 Bộ thông tin truyền thông 14/01/2014 Nguyễn Bắc Son
35/STTTT-TrT Về việc tuyên truyền công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động Sở TTTT Hà Nội 13/01/2014 Dư Văn Chỉnh
14/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014 của Ban Chỉ đạo 138/CP Chính phủ 13/01/2014 Nguyễn Quang Thắng
33/STTTT-TrT Công văn về việc tuyên truyền công tác an toàn thực phẩm Thành phố Hà Nội năm 2014 Sở TTTT Hà Nội 10/01/2014 Nguyễn Minh Khánh
181/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014. UBND TP Hà Nội 08/01/2014 Nguyễn Thế Thảo
02/CT-UBND Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương năm 2014 UBND TP Hà Nội 07/01/2014 Nguyễn Thế Thảo
10/STTTT-TrT vv tuyên truyền biện pháp bản đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP Sở TTTT Hà Nội 06/01/2014 Nguyễn Minh Khánh
69/BTTTT-CBC V/v tuyên truyền công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2014 Bộ thông tin truyền thông 06/01/2014 Nguyễn Bắc Son
4/TB-BTTTT THÔNG BÁO Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ năm 2014 Bộ thông tin truyền thông 06/01/2014 Phạm Mạnh Lâm
02/KH-UBND Về việc triển khai Đề án số hóa truyền hình, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội. UBND TP Hà Nội 03/01/2014 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC
01/CT-UBND Chỉ thị về thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị 2014" UBND TP Hà Nội 03/01/2014 Nguyễn Thế Thảo
01/CTr-UBND Chương trình Hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014 UBND TP Hà Nội 03/01/2014 Nguyễn Thế Thảo
25/2013/TT-BTTTT Thông tư quy định về hồ sơ giám định tư pháp và các biểu mẫu giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông Bộ thông tin truyền thông 27/12/2013 Nguyễn Bắc Son
24/2013/TT-BTTTT Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông Bộ thông tin truyền thông 27/12/2013 Nguyễn Bắc Son
23/2013/TT-BTTTT Thông tư Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Bộ thông tin truyền thông 24/12/2013 Nguyễn Bắc Son