Trang chủ

Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1260/QĐ-BTTTT Về việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2013-2015 Bộ thông tin truyền thông 03/10/2013 Nguyễn Bắc Son
1178/QĐ-BTTTT Phê duyệt Đề án triển khai dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao tại Việt Nam Bộ thông tin truyền thông 23/09/2013 Nguyễn Bắc Son
1442/STTTT-ƯDCNTT Công văn về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2014 Sở TTTT Hà Nội 20/09/2013 Phan Lan Tú
1412/HD-STTTT Tuyên truyền “Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư”, nhân kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt nam (18/11/1930-18/11/2013) Sở TTTT Hà Nội 18/09/2013 Nguyễn Minh Khánh
1134 /QĐ-BTTTT Về việc công bố TTHC mới ban hành, TTHC được thay thế, TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ thông tin truyền thông 16/09/2013 Nguyễn Thành Hưng
109/TB-BTTTT Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tại Hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước tháng 8/2013 Bộ thông tin truyền thông 13/09/2013 Phạm Mạnh Lâm
1069/QĐ-BTTTT Về việc công nhận Cụm Tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ quận Cầu Giấy là Khu công nghệ thông tin tập trung Bộ thông tin truyền thông 28/08/2013 Nguyễn Bắc Son
101 /TB - BTTTT Kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam tại Phiên họp lần thứ 3 của Ban Chỉ đạo (26/07/2013) Bộ thông tin truyền thông 26/08/2013 Phạm Mạnh Lâm
1448/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch phát triển dịch vụ phát thanh, truyền hình Việt Nam đến năm 2020 Chính phủ 19/08/2013 Nguyễn Thiện Nhân
1221/STTTT-BCVT Về việc đề nghị ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại quảng cáo rao vặt sai quy định (lần 32) Sở TTTT Hà Nội 16/08/2013 Nguyễn Xuân Quang
1220/STTTT-BCVT Về việc đề nghị ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại và chấm dứt hợp đồng đối với các doanh nghiệp sử dụng đầu số để nhắn tin rác, nhắn tin lừa đảo (lần 3) Sở TTTT Hà Nội 16/08/2013 Nguyễn Xuân Quang
1378/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đại diện của các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2020 Chính phủ 12/08/2013 Nguyễn Thiện Nhân
90/2013/NĐ-CP Quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao Chính phủ 08/08/2013 Nguyễn Tấn Dũng
2256 /VBHN- BTTTT Quyết định Ban hành quy định về việc nghiệm thu sản lượng dịch vụ viễn thông công ích và thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2008 – 2010 Bộ thông tin truyền thông 06/08/2013 Nguyễn Thành Hưng
2255/VBHN- BTTTT Thông tư Ban hành định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2009-2010 Bộ thông tin truyền thông 06/08/2013 Nguyễn Thành Hưng
17/2013/TT- BTTTT Quy định về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã Bộ thông tin truyền thông 02/08/2013 Nguyễn Bắc Son
904/QĐ- BTTTT Về việc điều chỉnh, bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 Bộ thông tin truyền thông 23/07/2013 Nguyễn Thành Hưng
83/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế Chính phủ 22/07/2013 Nguyễn Tuấn Dũng
891/QĐ-BTTTT phê duyệt Đề án Thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất Bộ thông tin truyền thông 22/07/2013 Nguyễn Bắc Son
79/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thống kê Chính phủ 19/07/2013 Nguyễn Tấn Dũng