Trang chủ

Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
896/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 Chính phủ 08/06/2013 Nguyễn Tấn Dũng
618 /QĐ-BTTTT Ban hành Thể lệ Liên hoan Ảnh và Phim Phóng sự - Tài liệu về Bảo vệ môi trường, Biến đổi khí hậu trong cộng đồng Asean năm 2013 Bộ thông tin truyền thông 31/05/2013 Đỗ Quý Doãn
3381/QĐ-UBND Về việc phê duyêt chỉ tiêu kế hoạch đào tạo sau đại học của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND Thành phố giai đoạn 2013 - 2020. UBND TP Hà Nội 29/05/2013 Nguyễn Thị Bích Ngọc
86/KH-UBND Kế hoạch truyền thông quản lý ô nhiễm công nghiệp TPHN đến năm 2015 UBND TP Hà Nội 28/05/2013 Vũ Hồng Khanh
573/QĐ-BTTTT Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ thông tin truyền thông 24/05/2013 Nguyễn Thành Hưng
22/CT - BTTTT Về công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013 Bộ thông tin truyền thông 24/05/2013 Nguyễn Bắc Son
199/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại giao ban trực tuyến đánh giá kết quả 04 tháng triển khai Đề án Phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép Chính phủ 23/05/2013 Nguyễn Hữu Vũ
80/KH-UBND Về việc triển khai tháng khuyến mại Hà Nội 2013 UBND TP Hà Nội 17/05/2013 Nguyễn Văn Sửu
52/2013/NĐ-CP Nghị định về Thương mại điện tử Chính phủ 16/05/2013 Nguyễn Tấn Dũng
11/2013/TT-BTTTT Danh mục dịch vụ viễn thông thực hiện báo cáo giá thành thực tế, giá thành kế hoạch Bộ thông tin truyền thông 13/05/2013 Nguyễn Bắc Son
3056/QĐ-BCĐTMĐTTP Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo Thương mại điện tử thành phố Hà Nội. UBND TP Hà Nội 13/05/2013 Nguyễn Văn Sửu
496/QĐ-BTTTT Quyết định Ban hành Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước Bộ thông tin truyền thông 08/05/2013 Nguyễn Bắc Son
25/2013/QĐ-TTg Quyết định ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí Chính phủ 04/05/2013 Nguyễn Thiện Nhân
72/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2013. UBND TP Hà Nội 02/05/2013 Vũ Hồng Khanh
69/KH-UBND Triển khai việc tự đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số CCHC thành phố Hà Nội 2012 UBND TP Hà Nội 24/04/2013 Vũ Hồng Khanh
36/2013/NĐ-CP Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Chính phủ 22/04/2013 Nguyên Tấn Dũng
67/Kh-UBND Về việc triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội. UBND TP Hà Nội 22/04/2013 PCT Nguyễn Hồng Khanh
66/KH-UBND Về việc thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội và Chương trình của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án năm 2013. UBND TP Hà Nội 18/04/2013 PCT Vũ Hồng Khanh
64/KH-UBND Về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 38 năm ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2013), kỷ niệm 127 năm ngày quốc tế lao động (1/5/1886 -1/5/2013), 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2013). UBND TP Hà Nội 18/04/2013 PCT Nguyễn Thị Bích Ngọc
2655/QĐ-QBND Thành lập Ban chỉ đạo Thương mại điện tử thành phố Hà Nội UBND TP Hà Nội 17/04/2013 CT Nguyễn Thế Thảo