Trang chủ

Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
2655/QĐ-QBND Thành lập Ban chỉ đạo Thương mại điện tử thành phố Hà Nội UBND TP Hà Nội 17/04/2013 CT Nguyễn Thế Thảo
62/KH-UBND Kiểm tra công vụ của Đoàn Kiểm tra công vụ thành phố Hà Nội UBND TP Hà Nội 17/04/2013 Chủ tịch UBND Nguyễn Thế Thảo
2613/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch phân bổ kinh phí hoạt động Xúc tiến đầu tư của Thành phố năm 2013. UBND TP Hà Nội 16/04/2013 Nguyễn Văn Sửu
2580/QĐ-UBND Phê duyệt Chương trình phát triển Thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố Hà Nội năn 2013 UBND TP Hà Nội 15/04/2013 PCT Nguyễn Văn Sửu
60/KH-UBND Thông tin tuyên truyền, cải cách hành chính năm 2013 UBND TP Hà Nội 15/04/2013 PCT Vũ Hồng Khang
577/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án tổng thể bảo vệ môi trường làng nghề đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 Thủ tướng chính phủ 11/04/2013 PTT Hoàng Trung Hải
2539/QĐ-UBND Về việc phê duyệt "Kế hoạch cân đối cung cầu hàng hóa, ổn định giá cả một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Thành phố năm 2013" UBND TP Hà Nội 11/04/2013 PCT Nguyễn Văn Sửu
2528/QĐ-UBND Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn II (từ 2013 đến 2016) UBND TP Hà Nội 10/04/2013 PCT Nguyễn Thị Bích Ngọc
400/KH-STTTT Tuyên truyền thực hiện Chương trình hành động phòng chống tội phạm mua bán người trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2013 Sở TTTT Hà Nội 04/04/2013 Nguyễn Xuân Quang
58/KH-UBND Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2015 UBND TP Hà Nội 04/04/2013 PCT Nguyễn Văn Sửu
2442/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án "Tăng cường pháp chế trong quản lý hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội" UBND TP Hà Nội 04/04/2013 PCT Nguyễn Văn Sửu
344/QĐ-BTTTT Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ thông tin truyền thông 04/04/2013 Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son
57/KH-QBND Tổ chức bồi dưỡng kiến thức và tập huấn kỹ năng công tác xã hội cho cán bộ, nhân viên, cộng tác viên làm công tác xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2013 UBND TP Hà Nội 03/04/2013 PCT Nguyễn Thị Bích Ngọc
18a/2013/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền ban hành kèm theo Quyết định số 20/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ Chính phủ 29/03/2013 Nguyễn Thiện Nhân
52/KH-UBND Về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh - Liệt Sĩ (27/7/1947 - 27/7/2013) UBND TP Hà Nội 26/03/2013 PCT UBND Nguyễn Thị Bích Ngọc
23/2013/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ Chính phủ 25/03/2013 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
37/NQ-CP Về việc phê duyệt Thỏa thuận về sửa đổi, bổ sung Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Căm - pu - chia để loại trừ nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em và giúp đỡ nạn nhân bị buôn bán Chính phủ 25/03/2013 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
39/KH-STTTT Thực hiện Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13/08/2008 và Nghị định số 77/2012/NĐ -CP của Chính phủ về Chống thư rác trên địa bàn thành phố Hà Nội Sở TTTT Hà Nội 20/03/2013 Giám đốc Sở Tô Văn Động
45/KH-HĐGDQPAN Kế hoạch Công tác năm 2013 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh thành phố Hà Nội UBND TP Hà Nội 18/03/2013 PCT UBND Nguyễn Thị Bích Ngọc
42/KH-UBND Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” trên địa bàn thành phố Hà Nội UBND TP Hà Nội 13/03/2013 PCT UBND Tp. Nguyễn Thị Bích Ngọc