Trang chủ

Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
205/KH-UB Kế hoạch tổ chức thực hiện "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017 UBND TP Hà Nội 14/09/2017 Lê Hồng Sơn
20/2017/TT-BTTTT Quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc Bộ thông tin truyền thông 12/09/2017 Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
19/2017/TT-BTTTT Thông tư quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành thông tin và truyền thông Bộ thông tin truyền thông 12/09/2017 Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
199/KH-UBND V/v đảm bảo An toàn thực phẩm Tết Trung thu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017. UBND TP Hà Nội 08/09/2017 Nguyễn Văn Sửu - PCT UBND Thành phố
883-TB/TU Thông báo kết luận cuộc họp giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết của Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố Thành Ủy Hà Nội 07/09/2017 Nguyễn Văn Tứ
05/VBHN-BTTTT Văn bản hợp nhất Thông tư Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông Bộ thông tin truyền thông 06/09/2017 Trương Minh Tuấn
3035/CTPH-BTTTT-BNV Chương trình phối hợp thúc đẩy gắn kết ứng dụng CNTT với cải cách hành chính giai đoạn 2017 - 2020 Bộ thông tin truyền thông 22/08/2017 Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
191/KH-UBND Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016" đến năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội". UBND TP Hà Nội 22/08/2017 Lê Hồng Sơn
188/KH-UBND V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô 05 tháng cuối năm 2017. UBND TP Hà Nội 16/08/2017 Ngô Văn Quý
1090/QĐ-BTTTT V/v QĐ phê duyệt Đề án 1 "Truyền thông phòng, chống mua bán người" đến năm 2020 thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ Bộ thông tin truyền thông 05/07/2017 Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
2847/UBND-KGVX V/v ban hành danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đợt 1, năm 2017. UBND TP Hà Nội 12/06/2017 Nguyễn Đức Chung
138/KH-UBND Kế hoạch xây dựng và triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 đối với các Sở, cơ quan ngang Sở và UBND các quận, huyện, thị xã UBND TP Hà Nội 12/06/2017 Nguyễn Đức Chung
21/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động UBND TP Hà Nội 05/06/2017 Nguyễn Đức Chung
1557/BTTTT-THH Về việc Công bố báo cáo Đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016 Bộ thông tin truyền thông 09/05/2017 Nguyễn Thành Hưng- Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
98/KH-UBND Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017) UBND TP Hà Nội 05/05/2017 Nguyễn Đức Chung
36/HD-BTGTU Vv HD kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong hai năm 2017-2018 Ban Tuyên giáo Thành Ủy Hà Nội 03/05/2017 Phạm Thanh Học - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy
96/KH-UBND V/v triển khai thực hiện Chương trình, Đề án phổ biến giáo dục pháp luật theo Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 27/12/2016 của UBND Thành phố về phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017 UBND TP Hà Nội 28/04/2017 Lê Hồng Sơn
03/2017/TT-BTTTT Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ Chính phủ 24/04/2017 Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
49/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện Chính phủ 24/04/2017 Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ
35-HD/BTGTU V/v HD công tác tuyên truyền phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017 Ban Tuyên giáo Thành Ủy Hà Nội 24/04/2017 Phạm Thanh Học - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy