Trang chủ

Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1557/BTTTT-THH Về việc Công bố báo cáo Đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016 Bộ thông tin truyền thông 09/05/2017 Nguyễn Thành Hưng- Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
98/KH-UBND Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017) UBND TP Hà Nội 05/05/2017 Nguyễn Đức Chung
36/HD-BTGTU Vv HD kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong hai năm 2017-2018 Ban Tuyên giáo Thành Ủy Hà Nội 03/05/2017 Phạm Thanh Học - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy
96/KH-UBND V/v triển khai thực hiện Chương trình, Đề án phổ biến giáo dục pháp luật theo Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 27/12/2016 của UBND Thành phố về phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017 UBND TP Hà Nội 28/04/2017 Lê Hồng Sơn
03/2017/TT-BTTTT Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ Chính phủ 24/04/2017 Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
49/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện Chính phủ 24/04/2017 Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ
35-HD/BTGTU V/v HD công tác tuyên truyền phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017 Ban Tuyên giáo Thành Ủy Hà Nội 24/04/2017 Phạm Thanh Học - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy
47/2017/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang Chính phủ 24/04/2017 Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ
17-KH/BCĐ V/v KH thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 Thành Ủy Hà Nội 20/04/2017 Ngô Thị Thanh Hằng
84/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017-2021 UBND TP Hà Nội 07/04/2017 Lê Hồng Sơn
462/QĐ-BTTTT Về việc ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017 Bộ thông tin truyền thông 31/03/2017 Hoàng Vĩnh Bảo
2041/QĐ-UBND QĐ ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 UBND TP Hà Nội 31/03/2017 Nguyễn Đức Chung
2020/QĐ-UBND Về ban hành quy chế quản lý, sử dụng máy tính bảng trong công tác chỉ đạo, điều hành của thành phố Hà Nội. UBND TP Hà Nội 30/03/2017 Ngô Văn Quý
441/QĐ-BTTTT Quy định chi tiết thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 Bộ thông tin truyền thông 28/03/2017 Nguyễn Minh Hồng
69/KH-UBND KH siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội UBND TP Hà Nội 20/03/2017 Nguyễn Đức Chung
07/2017/QĐ-UBND Quyết định ban hành "Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội UBND TP Hà Nội 17/03/2017 Ngô Văn Quý
07/2017/QĐ-UBND Về việc ban hành "Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội". UBND TP Hà Nội 17/03/2017 Ngô Văn Quý
68/KH-UBND KH triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Thành phố UBND TP Hà Nội 17/03/2017 Ngô Văn Quý
08/CT-TTg Việc triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin Thủ tướng chính phủ 14/03/2017 Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ
1665/QĐ-UBND Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội UBND TP Hà Nội 10/03/2017 Nguyễn Đức Chung