Trang chủ

Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
10/2008/QĐ-BTTTT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Xuất bản Bộ thông tin truyền thông 26/03/2008 Lê Doãn Hợp
16/2007/QĐ-BCT Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Công Thương Bộ Công Thương 31/12/2007 Vũ Huy Hoàng
12/2007/TTLT-BTTTT-BXD Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị Bộ TTTT-BXD 11/12/2007 Trần Đức Lai, Nguyễn Văn Liên
01/2007/TTLT-BTTTT-BXD Hướng dẫn việc lắp đặt,quản lý, sử dụng thùng thư bưu chính, hệ thống cáp điện thoại cố định và hệ thống cáp truyền hình trong các tòa nhà nhiều tầng có nhiều chủ sử dụng Bộ TTTT-BXD 10/12/2007 Nguyễn Văn Liên và Nguyễn Thành Hưng
10/2007/QĐ-BTP Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp Bộ Tư Pháp 07/12/2007 Hà Hùng Cường
06/2007/QĐ-BTTTT Về việc sửa đổi một số điều của Quy định quản lý tem bưu chính ban hành kèm theo Quyết định số 16/2005/QĐ-BBCVT ngày 29 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông Bộ thông tin truyền thông 06/12/2007 Nguyễn Thành Hưng
186/2007/QĐ-TTg Về việc sửa đổi Quyết định số 191/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam Thủ tướng chính phủ 03/12/2007 Nguyễn Sinh Hùng
1046/BTTTT-Ttra V/v Trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Bộ thông tin truyền thông 19/11/2007 Lê Doãn Hợp
27/2007/QĐ-BXD Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí Bộ Xây Dựng 29/10/2007 Nguyễn Hồng Quân
1000/QĐ-TTg Về việc chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản và chuyển tổ chức biên chế cán bộ, công chức, viên chức làm công tác báo chí, xuất bản từ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sang Bộ Thông tin và Truyền thông Thủ tướng chính phủ 08/08/2007 Nguyễn Tấn Dũng
128/2007/NĐ-CP Về dịch vụ chuyển phát Chính phủ 02/08/2007 Nguyễn Tấn Dũng
07/CT-BBCVT Về Định hướng Chiến lược phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020(gọi tắt là “Chiến lược Cất cánh”) Bộ Bưu chính Viễn thông 07/07/2007 Đỗ Trung Tá
105/2007/NĐ-CP Về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm Chính phủ 21/06/2007 Nguyễn Tấn Dũng
15/2007/QĐ-BBCVT Về việc phê duyệt quy hoạch phát triển công nghệ thông tin và truyền thông vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 Bộ Bưu chính Viễn thông 15/06/2007 Đỗ Trung Tá
16/2007/QĐ-BBCVT Về việc thành lập Tổng công ty Bưu chính Việt Nam. Bộ Bưu chính Viễn thông 15/06/2007 Đỗ Trung Tá
75/2007/QĐ-TTg PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ĐIỆN TỬ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020 Chính phủ 28/05/2007 Nguyễn Tấn Dũng
62/2007/QĐ-TTg Thành lập Hội đồng Giải báo chí quốc gia Thủ tướng chính phủ 10/05/2007 Nguyễn Tấn Dũng
56/2007/QĐ-TTg PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP NỘI DUNG SỐ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010 Thủ tướng chính phủ 03/05/2007 Nguyễn Tấn Dũng
71/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin Chính phủ 03/05/2007 Nguyễn Tấn Dũng
51/2007/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm Việt Nam đến năm 2010 Thủ tướng chính phủ 12/04/2007 Nguyễn Tấn Dũng