Trang chủ

Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
47/2017/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang Chính phủ 24/04/2017 Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ
17-KH/BCĐ V/v KH thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 Thành Ủy Hà Nội 20/04/2017 Ngô Thị Thanh Hằng
84/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017-2021 UBND TP Hà Nội 07/04/2017 Lê Hồng Sơn
462/QĐ-BTTTT Về việc ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017 Bộ thông tin truyền thông 31/03/2017 Hoàng Vĩnh Bảo
2041/QĐ-UBND QĐ ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 UBND TP Hà Nội 31/03/2017 Nguyễn Đức Chung
2020/QĐ-UBND Về ban hành quy chế quản lý, sử dụng máy tính bảng trong công tác chỉ đạo, điều hành của thành phố Hà Nội. UBND TP Hà Nội 30/03/2017 Ngô Văn Quý
441/QĐ-BTTTT Quy định chi tiết thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 Bộ thông tin truyền thông 28/03/2017 Nguyễn Minh Hồng
69/KH-UBND KH siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội UBND TP Hà Nội 20/03/2017 Nguyễn Đức Chung
07/2017/QĐ-UBND Quyết định ban hành "Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội UBND TP Hà Nội 17/03/2017 Ngô Văn Quý
07/2017/QĐ-UBND Về việc ban hành "Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội". UBND TP Hà Nội 17/03/2017 Ngô Văn Quý
68/KH-UBND KH triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Thành phố UBND TP Hà Nội 17/03/2017 Ngô Văn Quý
08/CT-TTg Việc triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin Thủ tướng chính phủ 14/03/2017 Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ
1665/QĐ-UBND Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội UBND TP Hà Nội 10/03/2017 Nguyễn Đức Chung
31-HD/BTGTU Hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại năm 2017 Ban Tuyên giáo Thành Ủy Hà Nội 02/03/2017 Phạm Thanh Học - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy
30-HD/BTGTU Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2017 Ban Tuyên giáo Thành Ủy Hà Nội 23/02/2017 Phạm Thanh Học - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy
27-HD/BTGTW Hướng dẫn công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng , lãng phí Ban chấp hành Trung Ương 20/02/2017 Lâm Phương Thanh-Phó trưởng Ban BTG Trung ương
09/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước Chính phủ 09/02/2017 Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ
01/CT-UBND Về việc tổ chức thực hiện "Năm kỷ cương hành chính 2017" UBND TP Hà Nội 03/02/2017 Nguyễn Đức Chung
522/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội UBND TP Hà Nội 25/01/2017 Nguyễn Đức Chung
28-HD/BTGTU Vv HD tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017 Ban Tuyên giáo Thành Ủy Hà Nội 23/01/2017 Phạm Thanh Học - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy