Trang chủ

Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
69/KH-UBND KH siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội UBND TP Hà Nội 20/03/2017 Nguyễn Đức Chung
07/2017/QĐ-UBND Quyết định ban hành "Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội UBND TP Hà Nội 17/03/2017 Ngô Văn Quý
07/2017/QĐ-UBND Về việc ban hành "Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội". UBND TP Hà Nội 17/03/2017 Ngô Văn Quý
68/KH-UBND KH triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Thành phố UBND TP Hà Nội 17/03/2017 Ngô Văn Quý
08/CT-TTg Việc triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin Thủ tướng chính phủ 14/03/2017 Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ
1665/QĐ-UBND Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội UBND TP Hà Nội 10/03/2017 Nguyễn Đức Chung
31-HD/BTGTU Hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại năm 2017 Ban Tuyên giáo Thành Ủy Hà Nội 02/03/2017 Phạm Thanh Học - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy
30-HD/BTGTU Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2017 Ban Tuyên giáo Thành Ủy Hà Nội 23/02/2017 Phạm Thanh Học - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy
27-HD/BTGTW Hướng dẫn công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng , lãng phí Ban chấp hành Trung Ương 20/02/2017 Lâm Phương Thanh-Phó trưởng Ban BTG Trung ương
09/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước Chính phủ 09/02/2017 Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ
01/CT-UBND Về việc tổ chức thực hiện "Năm kỷ cương hành chính 2017" UBND TP Hà Nội 03/02/2017 Nguyễn Đức Chung
522/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội UBND TP Hà Nội 25/01/2017 Nguyễn Đức Chung
28-HD/BTGTU Vv HD tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017 Ban Tuyên giáo Thành Ủy Hà Nội 23/01/2017 Phạm Thanh Học - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy
62 /QĐ-BTTTT Phê duyệt Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước 2016 Bộ thông tin truyền thông 19/01/2017 Nguyễn Thành Hưng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
59/QĐ-TTg Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn Chính phủ 16/01/2017 Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ
26-HD/BTG Vv Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017 Ban Tuyên giáo Thành Ủy Hà Nội 13/01/2017 Phạm Thanh Học - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy
02/CT-TTg Về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế Chính phủ 06/01/2017 Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ
01/CT-BTTTT Về công tác Thông tin và Truyền thông năm 2017 Bộ thông tin truyền thông 03/01/2017 Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
01/KH-UBND Kế hoạch tổ chức "Phố Sách Xuân Đinh Dậu 2017". UBND TP Hà Nội 03/01/2017 Ngô Văn Quý
248/KH-UBND V/v KH thông tin, tuyên truyền Cải cách hành chính trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2017-2020 UBND TP Hà Nội 31/12/2016 Ngô Văn Quý