Trang chủ

Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
111/2005/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản Chính phủ 26/08/2005 Phan Văn Khải
01/2005/TT-BBCVT Hướng dẫn về cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư và đăng ký làm đại lý chuyển phát thư cho tổ chức chuyển phát nước ngoài Bộ Bưu chính Viễn thông 06/05/2005 Đỗ Trung Tá
16/2005/QĐ-BBCVT Về việc ban hành Quy định quản lý tem bưu chính Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông 29/04/2005 Đỗ Trung Tá
30/2004/QH11 Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Khóa XI, kỳ họp thứ 6(Từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 03 tháng 12 năm 2004) Quốc Hội 03/12/2004 Nguyễn Văn An
191/2004/QĐ-TTg Về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam Thủ tướng chính phủ 08/11/2004 Phan Văn Khải
190/2004/QĐ-TTg Về quản lý dịch vụ chuyển phát Thủ tướng chính phủ 08/11/2004 Phan Văn Khải
160/2004/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về viễn thông Chính phủ 03/09/2004 Phan Văn Khải
157 /2004/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về bưu chính Chính phủ 18/08/2004 Phan Văn Khải
142/2004/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện. Chính phủ 08/07/2004 Phan Văn Khải
158/2003/QĐ-TTg Về việc ban hành Quy chế tạm thời xử lý các vụ thư, bưu phẩm, bưu kiện có chứa chất lạ, vật lạ nghi liên quan đến vũ khí sinh học, hoá học Chính phủ 31/07/2003 Phan Văn Khải
12/2009/TT-BTTTT Quy định nguyên tắc xác định lại vùng được cung ứng dịch vụ viễn thông công ích khi có sự thay đổi, điều chỉnh địa giới, đơn vị hành chính Bộ thông tin truyền thông 30/03/2002 Trần Đức Lai
158/2001/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược phát triển Bưu chính - Viễn thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 Thủ tướng chính phủ 18/10/2001 Phan Văn Khải
58-/CT/TW Về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá Ban chấp hành Trung Ương 17/10/2000 Phạm Thế Duyệt