Trang chủ

Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
62 /QĐ-BTTTT Phê duyệt Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước 2016 Bộ thông tin truyền thông 19/01/2017 Nguyễn Thành Hưng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
59/QĐ-TTg Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn Chính phủ 16/01/2017 Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ
26-HD/BTG Vv Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017 Ban Tuyên giáo Thành Ủy Hà Nội 13/01/2017 Phạm Thanh Học - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy
02/CT-TTg Về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế Chính phủ 06/01/2017 Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ
01/CT-BTTTT Về công tác Thông tin và Truyền thông năm 2017 Bộ thông tin truyền thông 03/01/2017 Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
01/KH-UBND Kế hoạch tổ chức "Phố Sách Xuân Đinh Dậu 2017". UBND TP Hà Nội 03/01/2017 Ngô Văn Quý
248/KH-UBND V/v KH thông tin, tuyên truyền Cải cách hành chính trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2017-2020 UBND TP Hà Nội 31/12/2016 Ngô Văn Quý
175/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài Chính phủ 30/12/2016 Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ
2378/QĐ-BTTTT Công bố định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước Bộ thông tin truyền thông 30/12/2016 Phạm Hồng Hải- Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
1786/PTTH&TTĐT V/v kế hoạch tổ chức thông tin, tuyên truyền số hóa truyền hình Bộ thông tin truyền thông 29/12/2016 Nguyễn Thanh Lâm
238/KH-UBND Kế hoạch Thông tin, Tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2017. UBND TP Hà Nội 27/12/2016 Lê Hồng Sơn
237/KH-UBND Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2017 UBND TP Hà Nội 27/12/2016 Lê Hồng Sơn
235/KH-UBND Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 UBND TP Hà Nội 27/12/2016 Lê Hồng Sơn
1767-CV/BTGTW v/v gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh Ban Tuyên giáo Thành ủy 22/12/2016 Lâm Phương Thanh-Phó trưởng Ban BTG Trung ương
2287/QĐ-BTTTT Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ thông tin truyền thông 21/12/2016 Nguyễn Thành Hưng - Thứ trưởng Bộ TT&TT
230/KH-UBND Kế hoạch bảo đảm An toàn thực phẩm phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội năm 2017. UBND TP Hà Nội 16/12/2016 Nguyễn Văn Sửu - PCT UBND Thành phố
2434/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch hệ thống báo chí đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Chính phủ 13/12/2016 Vũ Đức Đam- Phó Thủ tướng Chính phủ
489/TB-UBND v/v treo cờ Tổ quốc kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016) UBND TP Hà Nội 08/12/2016 Phạm Quí Tiên
1542-QĐ/TU v/v ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của thành phố Hà Nội Ban Tuyên giáo Thành Ủy Hà Nội 07/12/2016 Hoàng Trung Hải
11675-VP-KGVX Về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2017 UBND TP Hà Nội 07/12/2016 Nguyễn Ngọc Kỳ