Trang chủ

Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1767-CV/BTGTW v/v gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh Ban Tuyên giáo Thành ủy 22/12/2016 Lâm Phương Thanh-Phó trưởng Ban BTG Trung ương
2287/QĐ-BTTTT Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ thông tin truyền thông 21/12/2016 Nguyễn Thành Hưng - Thứ trưởng Bộ TT&TT
230/KH-UBND Kế hoạch bảo đảm An toàn thực phẩm phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội năm 2017. UBND TP Hà Nội 16/12/2016 Nguyễn Văn Sửu - PCT UBND Thành phố
2434/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch hệ thống báo chí đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Chính phủ 13/12/2016 Vũ Đức Đam- Phó Thủ tướng Chính phủ
489/TB-UBND v/v treo cờ Tổ quốc kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016) UBND TP Hà Nội 08/12/2016 Phạm Quí Tiên
1542-QĐ/TU v/v ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của thành phố Hà Nội Ban Tuyên giáo Thành Ủy Hà Nội 07/12/2016 Hoàng Trung Hải
11675-VP-KGVX Về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2017 UBND TP Hà Nội 07/12/2016 Nguyễn Ngọc Kỳ
52/2016/QĐ-TTg Ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở Chính phủ 06/12/2016 Vũ Đức Đam
484-TB/TU VV TB Kết luận Thường trực Thành ủy về chủ đề công tác năm 2017 của thành phố Hà Nội Thành Ủy Hà Nội 05/12/2016 Hoàng Minh Dũng Tiến
474/TB-UBND V/v TB kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin Thành phố Hà Nội tại cuộc họp Ban Chỉ đạo UBND TP Hà Nội 29/11/2016 Phạm Quí Tiên
95/CT-BTTTT Về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính Bộ thông tin truyền thông 25/11/2016 Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
156/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính Chính phủ 21/11/2016 Nguyễn Xuân Phúc- Thủ tướng Chính phủ
2036/QĐ-BTTTT Ban hành kế hoạch chuyển đổi mã vùng Bộ thông tin truyền thông 21/11/2016 Trương Minh Tuấn- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
2020/QĐ-BTTTT Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Thông tin và Truyền thông chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 Bộ thông tin truyền thông 18/11/2016 Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
24/2016/TT-BTTTT Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình Bộ thông tin truyền thông 15/11/2016 yệt Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
6156/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề án "Vườn ươm doanh nghiệp Công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo Hà Nội". UBND TP Hà Nội 07/11/2016 Nguyễn Đức Chung
20-HD/BTGTU V/v HD tuyên truyền kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam Ban Tuyên giáo Thành Ủy Hà Nội 04/11/2016 Nguyễn Thị Liên - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội
3864/BTTTT-TTCS V/v tuyên truyền đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Bộ thông tin truyền thông 03/11/2016 Hoàng Vĩnh Bảo
509-CV/BTGTU V/v tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" Ban Tuyên giáo Thành Ủy Hà Nội 03/11/2016 Phạm Thanh Học - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy
23 /2016/TT-BTTTT Quy định về điều tra sản lượng và giá cước bình quân đối với dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí Bộ thông tin truyền thông 02/11/2016 Trương Minh Tuấn- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông