Trang chủ

Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
52/2016/QĐ-TTg Ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở Chính phủ 06/12/2016 Vũ Đức Đam
484-TB/TU VV TB Kết luận Thường trực Thành ủy về chủ đề công tác năm 2017 của thành phố Hà Nội Thành Ủy Hà Nội 05/12/2016 Hoàng Minh Dũng Tiến
474/TB-UBND V/v TB kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin Thành phố Hà Nội tại cuộc họp Ban Chỉ đạo UBND TP Hà Nội 29/11/2016 Phạm Quí Tiên
95/CT-BTTTT Về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính Bộ thông tin truyền thông 25/11/2016 Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
156/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính Chính phủ 21/11/2016 Nguyễn Xuân Phúc- Thủ tướng Chính phủ
2036/QĐ-BTTTT Ban hành kế hoạch chuyển đổi mã vùng Bộ thông tin truyền thông 21/11/2016 Trương Minh Tuấn- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
2020/QĐ-BTTTT Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Thông tin và Truyền thông chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 Bộ thông tin truyền thông 18/11/2016 Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
24/2016/TT-BTTTT Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình Bộ thông tin truyền thông 15/11/2016 yệt Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
6156/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề án "Vườn ươm doanh nghiệp Công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo Hà Nội". UBND TP Hà Nội 07/11/2016 Nguyễn Đức Chung
20-HD/BTGTU V/v HD tuyên truyền kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam Ban Tuyên giáo Thành Ủy Hà Nội 04/11/2016 Nguyễn Thị Liên - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội
3864/BTTTT-TTCS V/v tuyên truyền đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Bộ thông tin truyền thông 03/11/2016 Hoàng Vĩnh Bảo
509-CV/BTGTU V/v tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" Ban Tuyên giáo Thành Ủy Hà Nội 03/11/2016 Phạm Thanh Học - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy
23 /2016/TT-BTTTT Quy định về điều tra sản lượng và giá cước bình quân đối với dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí Bộ thông tin truyền thông 02/11/2016 Trương Minh Tuấn- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
198/KH-UBND V/v KH triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức 3 lĩnh vực tư pháp cấp xã thuộc 18 huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố UBND TP Hà Nội 26/10/2016 Nguyễn Văn Sửu - PCT UBND Thành phố
3737/BTTTT-TTĐN V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2017 Bộ thông tin truyền thông 25/10/2016 Hoàng Vĩnh Bảo
1357/PTTH&TTĐT Nâng cao hiệu quả hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp Bộ thông tin truyền thông 24/10/2016 Nguyễn Thành Chung- Phó Cục trưởng
195/KH-UBND V/v KH Phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho phụ nữ trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, giai đoạn 2017-2021 UBND TP Hà Nội 20/10/2016 Lê Hồng Sơn
22/2016/TT-BTTTT Hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Bộ thông tin truyền thông 19/10/2016 Trương Minh Tuấn- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Số: 45/2016/QĐ-TTg Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích Chính phủ 19/10/2016 Nguyễn Xuân Phúc
22/2016/TT-BTTTT Hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Bộ thông tin truyền thông 19/10/2016 Trương Minh Tuấn