Trang chủ

Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1360/QĐ-BTTTT Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ thông tin truyền thông 03/08/2016 Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
148/KHLT/UBND-UBMTTQ V/v KHLT thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020 UBND TP Hà Nội 01/08/2016 Vũ Hồng Khanh - Nguyễn Đức Chung
146/KH-UBND V/v KH triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp cấp phường thuộc 10 quận trên địa bàn Thành phố UBND TP Hà Nội 31/07/2016 Nguyễn Đức Chung
1321/QĐ-BTTTT V/v QĐ phê duyệt kế hoạch thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất giai đoạn 2016-2020 Bộ thông tin truyền thông 28/07/2016 Trương Minh Tuấn
2463/BTTTT-CTS V/v đẩy mạnh thông báo về kế hoạch ngừng phủ sóng trên các kênh THTT mặt đất tại Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Hồ Chí Minh Bộ thông tin truyền thông 21/07/2016 Thứ trưởng - Phan Tâm
140/KH-UBND Thông tin, tuyên truyền về Hội nhập kinh tế quốc tế năm 2016 UBND TP Hà Nội 20/07/2016 Ngô Văn Quý
4243/UB-KGVX V/v thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ UBND TP Hà Nội 19/07/2016 Ngô Văn Quý
1408/QĐ-TTg Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin Chính phủ 15/07/2016 Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ
1408/QĐ-TTg Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin Chính phủ 15/07/2016 Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ
108/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng Chính phủ 01/07/2016 Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ
85/2016/NĐ-CP Về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ Chính phủ 01/07/2016 Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ
108/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng Chính phủ 01/07/2016 Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ
125/KH-UBND V/v KH tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2016) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2016), 62 năm Ngày Giải phóng Thủ đo (10/10/1954 - 10/10/2016) UBND TP Hà Nội 01/07/2016 Ngô Văn Quý
81/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông Chính phủ 01/07/2016 Nguyễn Xuân Phúc- Thủ tướng Chính phủ
18/2016/TT-BTTTT Quy định về danh mục kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và của địa phương Bộ thông tin truyền thông 28/06/2016 Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
1092/QĐ-BTTTT V/v QĐ Ban bàn Kế hoạch tuyên truyền của Bộ Thông tin và Truyền thông về Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Bộ thông tin truyền thông 24/06/2016 Trương Minh Tuấn
2090/CTr-BTTTT V/v CTr truyền thông Quốc gia về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020 Bộ thông tin truyền thông 23/06/2016 Trương Minh Tuấn
119/KH-UBND tổ chức thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và trung Quốc về tăng cường hợp tác phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 UBND TP Hà Nội 22/06/2016 Lê Hồng Sơn
03/CĐ-UBND v/v Chủ động ứng phó với tình hình nắng, nóng kéo dài trên địa bàn Thủ đô UBND TP Hà Nội 13/06/2016 Nguyễn Đức Chung
112/KH-UBND V/v Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Công nghệ thông tin UBND TP Hà Nội 09/06/2016 Ngô Văn Quý