Trang chủ

Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
81/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông Chính phủ 01/07/2016 Nguyễn Xuân Phúc- Thủ tướng Chính phủ
18/2016/TT-BTTTT Quy định về danh mục kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và của địa phương Bộ thông tin truyền thông 28/06/2016 Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
1092/QĐ-BTTTT V/v QĐ Ban bàn Kế hoạch tuyên truyền của Bộ Thông tin và Truyền thông về Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Bộ thông tin truyền thông 24/06/2016 Trương Minh Tuấn
2090/CTr-BTTTT V/v CTr truyền thông Quốc gia về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020 Bộ thông tin truyền thông 23/06/2016 Trương Minh Tuấn
119/KH-UBND tổ chức thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và trung Quốc về tăng cường hợp tác phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 UBND TP Hà Nội 22/06/2016 Lê Hồng Sơn
03/CĐ-UBND v/v Chủ động ứng phó với tình hình nắng, nóng kéo dài trên địa bàn Thủ đô UBND TP Hà Nội 13/06/2016 Nguyễn Đức Chung
112/KH-UBND V/v Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Công nghệ thông tin UBND TP Hà Nội 09/06/2016 Ngô Văn Quý
1889/BTTTT-CBC v/v Triển khai các hoạt động tuyên truyền Tháng hành động về phòng, chống ma túy Bộ thông tin truyền thông 09/06/2016 Trương Minh Tuấn
969/QĐ-BTTTT Thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông Bộ thông tin truyền thông 06/06/2016 Trương Minh Tuấn
Số 100/KH-UBND Kế hoạch số 100/KH-UBND về Tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia thành phố Hà Nội năm 2016 UBND TP Hà Nội 27/05/2016 Phó chủ tịch Ngô Văn Quý
898/QĐ-TTg Phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2016-2020 Chính phủ 27/05/2016 Vũ Đức Đam
98/KH-UBND Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2016 UBND TP Hà Nội 26/05/2016 Nguyễn Đức Chung
725/STTTT-BCVT VV đề nghị tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại QCRV sai quy định (lần 56) Sở TTTT Hà Nội 10/05/2016 PGĐ. Nguyễn Xuân Quang
60/CTr-UBND V/v thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Thành phố Hà Nội năm 2016 UBND TP Hà Nội 18/03/2016 PCT UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu
352/QĐ-BTTTT QĐ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam Bộ thông tin truyền thông 17/03/2016 Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son
741/BTTTT-TTĐN V/v hướng dẫn triển khai công tác thông tin đối ngoại năm 2016 Bộ thông tin truyền thông 15/03/2016 Thứ trưởng Trương Minh Tuấn
42/BC-UBND Báo cáo công tác cải cách hành chính 3 tháng đầu năm và nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2016 của thành phố Hà Nội UBND TP Hà Nội 11/03/2016 PCT UBND Thành phố Lê Hồng Sơn
08/2016/QĐ-TTg Quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung Chính phủ 26/02/2016 Nguyễn Tấn Dũng
26/KH-UBND VV Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2021 UBND TP Hà Nội 10/02/2016 Lê Hồng Sơn
31/CT-TTg Về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn thị trường, giá cả, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 Chính phủ 24/12/2015 Nguyễn Tấn Dũng