Trang chủ

Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1889/BTTTT-CBC v/v Triển khai các hoạt động tuyên truyền Tháng hành động về phòng, chống ma túy Bộ thông tin truyền thông 09/06/2016 Trương Minh Tuấn
969/QĐ-BTTTT Thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông Bộ thông tin truyền thông 06/06/2016 Trương Minh Tuấn
Số 100/KH-UBND Kế hoạch số 100/KH-UBND về Tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia thành phố Hà Nội năm 2016 UBND TP Hà Nội 27/05/2016 Phó chủ tịch Ngô Văn Quý
898/QĐ-TTg Phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2016-2020 Chính phủ 27/05/2016 Vũ Đức Đam
98/KH-UBND Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2016 UBND TP Hà Nội 26/05/2016 Nguyễn Đức Chung
725/STTTT-BCVT VV đề nghị tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại QCRV sai quy định (lần 56) Sở TTTT Hà Nội 10/05/2016 PGĐ. Nguyễn Xuân Quang
60/CTr-UBND V/v thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Thành phố Hà Nội năm 2016 UBND TP Hà Nội 18/03/2016 PCT UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu
352/QĐ-BTTTT QĐ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam Bộ thông tin truyền thông 17/03/2016 Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son
741/BTTTT-TTĐN V/v hướng dẫn triển khai công tác thông tin đối ngoại năm 2016 Bộ thông tin truyền thông 15/03/2016 Thứ trưởng Trương Minh Tuấn
42/BC-UBND Báo cáo công tác cải cách hành chính 3 tháng đầu năm và nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2016 của thành phố Hà Nội UBND TP Hà Nội 11/03/2016 PCT UBND Thành phố Lê Hồng Sơn
08/2016/QĐ-TTg Quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung Chính phủ 26/02/2016 Nguyễn Tấn Dũng
26/KH-UBND VV Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2021 UBND TP Hà Nội 10/02/2016 Lê Hồng Sơn
31/CT-TTg Về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn thị trường, giá cả, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 Chính phủ 24/12/2015 Nguyễn Tấn Dũng
2241/QĐ-BTTTT Quyết định Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2015-2020 Bộ thông tin truyền thông 10/12/2015 Trương Minh Tuấn
79/KH-BCĐ 389 KH cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ nay đến tết Nguyên Đán Bính Thân 2016 UBND TP Hà Nội 10/12/2015 Chu Xuân Kiên
22/TB-HĐND TB kết luận của Chủ tọa tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 14 HĐND TP UBND TP Hà Nội 10/12/2015 Bùi Đức Hiếu
2218/QĐ-TTg Về Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Chính phủ 10/12/2015 Nguyễn Tấn Dũng
8789/UBND-VX đẩy mạnh việc thực hiện Đề án số hóa truyễn dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hà Nội UBND TP Hà Nội 09/12/2015 Lê Hồng Sơn
6674/QĐ-UBND Về việc ban hành Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các Sở và cơ quan ngang Sở, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020. UBND TP Hà Nội 04/12/2015 Lê Hồng Sơn
8678/UBND-XDGT Về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong sử dụng lòng đường, vỉa hè và ngăn ngừa những nguy cơ gây mất trật tự ATGT, ùn tắc giao thông. UBND TP Hà Nội 04/12/2015 Nguyễn Quốc Hùng