Trang chủ

Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu 03/VBHN-BTTTT
Ngày ban hành 17/05/2018
Ngày có hiệu lực 06/06/2018
Người ký Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Trích yếu Văn bản hợp nhất Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản
Cơ quan ban hành Bộ thông tin truyền thông
Thể loại Thông tư
Văn bản khác