Tin nổi bật

Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn Luật Quảng cáo có hiệu lực từ năm 2013, tuy nhiên, ý thức tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân về quảng cáo hiện còn nhiều hạn chế. Trong thời gian tới, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội sẽ tham mưu tăng cường công tác quản lý nhà nước về quảng cáo trên môi trường mạng, trong đó có thanh tra, kiểm tra việc sử dụng các từ ngữ trong quảng...

  TTHC cấp huyện

  quy hoạch - kế hoạch

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?

  Tìm kiếm bài viết

  Thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Số lượng truy cập

Đang truy cập: 21
Tổng: 3.866.961